logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

AKUSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OBIEKTACH POBYTU CZASOWEGO

Zespół zaproszonych ekspertów w formie studium modelowego obiektu- nowoczesnej kliniki omówi izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku w odniesieniu do nowej normy akustycznej PN-B-02151-4. W omawianym budynku znajdują się przestrzenie biurowe, hotelowe i szpitalne. Poruszona zostanie kwestia oddziaływania budynku na środowisko i środowiska na budynek (w kontekście hałasu). Przedstawione zostaną zagadnienia związane z hałasem wewnątrz pomieszczeń jak i ich adaptacją akustyczną.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego będzie poruszona problematyka dotycząca eksploatacji budynków i palności substancji w tego typu obiektach z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów.

Program konferencji:
1. Wymagania prawne i zalecenia dla akustyki dla wybranej kategorii pomieszczeń na przykładzie wybranego obiektu szpitalnego, biurowego, hotelowego.
2. Ochrona przeciwdźwiękowa budynków - studium przypadku - Izolacyjność (stropy, ściany, wewnętrzne/zewnętrzne, oddziaływanie budynku na otoczenie)
3. Hałas pogłosowy i akustyka wnętrz - studium przypadku wg użycia nowej normy akustycznej PN-B-02151-4
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budownictwie - wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów dla wybranych kategorii stref ZL.
5. Ściany zewnętrzne budynków w kontekście wymagań aktualnych warunków technicznych i bezpieczeństwa pożarowego.
6. Materiały w akustyce i biernej ochronie przeciwpożarowej.
7. Prezentacje materiałów i rozwiązań technicznych w zakresie akustyki dla obiektów przeznaczonych do czasowego pobytu ludzi oraz w budynkach mieszkalnych.

Miasta i terminy konferencji:

Kraków - 15 października 2018r.

Eksperci:
- dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, SzA Pracownia Akustyczna
- mgr inż. Marcin Zastawnik, Akademia Górniczo-Hutnicza, PROPERSOUND
- dr hab. inż. Marzena Półka, profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

image

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi przygotowanymi specjalnie na tę konferencję. Materiały będą dostępne do odbioru w dniu konferencji.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl