logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

AKUSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OBIEKTACH POBYTU CZASOWEGO

Miasta i terminy konferencji:

Kraków - 15 października 2018r.

Eksperci:
- dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, SzA Pracownia Akustyczna
- mgr inż. Marcin Zastawnik, Akademia Górniczo-Hutnicza, PROPERSOUND
- dr hab. inż. Marzena Półka, profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zespół zaproszonych ekspertów w formie studium modelowego obiektu- nowoczesnej kliniki omówi izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku. W omawianym budynku znajdują się przestrzenie biurowe, hotelowe i szpitalne Poruszona zostanie kwestia oddziaływania budynku na środowisko i środowiska na budynek (w kontekście hałasu). Przedstawione zostaną zagadnienia związane z hałasem wewnątrz pomieszczeń jak i ich adaptacją akustyczną.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego będzie poruszona problematyka dotycząca eksploatacji budynków i palności substancji w tego typu obiektach z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów.

Program konferencji:
1. Wymagania prawne i zalecenia dla akustyki dla wybranej kategorii pomieszczeń na przykładzie wybranego obiektu
2. Ochrona przeciwdźwiękowa budynków - studium przypadku - Izolacyjność (stropy, ściany, wewnętrzne/zewnętrzne, oddziaływanie budynku na otoczenie)
3. Hałas pogłosowy i akustyka wnętrz - studium przypadku wg użycia normy PN-B-02151-4
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budownictwie - Wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów dla wybranych kategorii stref ZL.
5. Prezentacje produktowe sponsorów konferencji: przeznaczonych do czasowego pobytu ludzi oraz w budynkach mieszkalnych
FERMACELL – akustyka i ognioodporność
KNAUF - Materiały KNAUF w akustyce i biernej ochronie przeciwpożarowej
PRUSZYŃSKI - Lekka obudowa - ochrona przed hałasem oraz rozwiązania przeciwpożarowe

image

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi przygotowanymi specjalnie na tę konferencję. Materiały będą dostępne do odbioru w dniu konferencji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Nazwa konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach pobytu czasowego Kraków 2018-10-15 2018-10-12

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl