logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

AKUSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OBIEKTACH POBYTU CZASOWEGO

Miasta i terminy konferencji:

Wrocław - 30 października 2019 r.

Zespół zaproszonych ekspertów w formie studium modelowego obiektu- nowoczesnej kliniki omówi izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku w odniesieniu do nowej normy akustycznej PN-B-02151-4. W omawianym budynku znajdują się przestrzenie biurowe, hotelowe i szpitalne. Poruszona zostanie kwestia oddziaływania budynku na środowisko i środowiska na budynek (w kontekście hałasu). Przedstawione zostaną zagadnienia związane z hałasem wewnątrz pomieszczeń jak i ich adaptacją akustyczną.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego będzie poruszona problematyka dotycząca eksploatacji budynków i palności substancji w tego typu obiektach z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów.

Program konferencji:

1. Wymagania prawne i zalecenia dla akustyki dla wybranej kategorii pomieszczeń na przykładzie wybranego obiektu szpitalnego, biurowego, hotelowego.

2. Ochrona przeciwdźwiękowa budynków - studium przypadku - Izolacyjność (stropy, ściany, wewnętrzne/zewnętrzne, oddziaływanie budynku na otoczenie).

3. Hałas pogłosowy i akustyka wnętrz - studium przypadku wg użycia nowej normy akustycznej PN-B-02151-4.

4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budownictwie - wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów dla wybranych kategorii stref ZL.

5. Ściany zewnętrzne budynków w kontekście wymagań aktualnych warunków technicznych i bezpieczeństwa pożarowego.

6. Materiały w akustyce i biernej ochronie przeciwpożarowej.

7. Prezentacje materiałów i rozwiązań technicznych w zakresie akustyki dla obiektów przeznaczonych do czasowego pobytu ludzi oraz w budynkach mieszkalnych.

Eksperci:
- dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, SzA Pracownia Akustyczna
- mgr inż. Marcin Zastawnik, Akademia Górniczo-Hutnicza, PROPERSOUND
- dr hab. inż. Marzena Półka, profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach pobytu czasowego Wrocław 2019-10-30 2019-10-25

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl