logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE

konstrukcje i fasady – zagadnienia projektowe – bezpieczeństwo pożarowe

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 16 października 2019 r.
Gdańsk - 6 listopada 2019 r.

Przygotowanie i prowadzenie:

- prof. ndzw. Tomasz Błaszczyński, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska,
- dr inż. arch. Łukasz Flaga, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska,
- dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB,
- dr inż. Jacek Wdowicki, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska.

Gościnnie: prof. Ryszard Kowalczyk, Wydziału Budownictwa i Architektury Uniwersytetu Beira Interior w Portugalii.

Konstrukcje budynków wysokich i wysokościowych a także ściany osłonowe i fasady musza być odporne na obciążenia sejsmiczne, grawitacyjne oraz na coraz większy wpływ wiatru, związany ze zmianami klimatycznymi. Wykładowcy przedstawią zasady projektowe dla konstrukcji budynków wysokościowych, sposoby ich obliczeń i optymalizacji. Omówiona zostanie również odporność ogniowa konstrukcji budynków i ścian osłonowych.

Tematy wykładów wygłaszanych podczas konferencji:

1. Zagadnienia w projektowaniu budynków wysokich i wysokościowych - komputerowe metody obliczeń konstrukcji

2. Systemy konstrukcyjne budynków wysokich - konstrukcja nośna, fundamenty, rozwiązania komunikacyjne (windy) i tłumiące drgania .

3. Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcje, ściany osłonowe, fasady i dachy budynków wysokich i wysokościowych.

4. Komfort wibracyjny mieszkańców i komfort wiatrowy przechodniów w obszarach wielkomiejskich o gęstej zabudowie wysokościowej

5. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wysokich i wysokościowych

6. Przegrody zewnętrzne i fasady w energooszczędnych budynkach wysokościowych - SCHÜCO International, PARTNER GŁÓWNY konferencji
- Czy budynki wysokościowe wymagają zastosowania specjalnych konstrukcji fasadowych?
- Wpływ wielkości odkształceń konstrukcji nośnej budynku na projektowane rozwiązania.
- Tradycyjne fasady słupowo-ryglowe czy fasady elementowe?
- Aspekty naturalnego przewietrzania w budynkach wysokościowych.
- A jednak indywidualnie zaprojektowana konstrukcja fasady?

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

Na konferencję przygotowano drugą część materiałów, dedykowaną omawianej tematyce.

image

Spis treści pokaż więcej

I. Systemy konstrukcyjne i komunikacyjne budynków wysokich
1. Wstęp
2. Rozwój budownictwa wysokiego na świecie 6 3. Rozwiązania konstrukcyjne we współczesnym budownictwie wysokim
3.1 Kształtowanie budynków wysokich
3.2 Główne materiały konstrukcyjne do budowy budynków wysokich
3.3 Systemy konstrukcji w budownictwie wysokim
4. Budynki wysokie w konstrukcji drewnianej
5. Komunikacja pionowa w budynkach wysokich
5.1 Windy w budynku TAIPEI 101
5.2 Windy w SHANGHAI WORLD FINANCIAL CENTER
5.3 Windy w BURJ KHALIFA
6. Podsumowanie
Piśmiennictwo


II. Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcje, ściany osłonowe i dachy budynków wysokich i wysokościowych
1. Charakterystyka wiatru w warstwie przyziemnej
1.1 Opis struktury wiatru w warstwie przyziemnej
2. Modelowanie chropowatości terenu w tunelu aerodynamicznym
2.1 Elementy turbulizacyjne
2.2 Opracowanie wyników badań
3. Tunel aerodynamiczny Politechniki Krakowskiej
4. Aparatura pomiarowa
4.1 Pomiar prędkości przepływu
4.2 Pomiar ciśnień
4.3 Pomiar sił i momentu aerodynamicznego
5. Podstawowe definicje wielkości pomiarowych
6. Podstawy teoretyczne i metodyka przeprowadzonych badań
7. Przykłady badań
7.1 Badania modelowe oddziaływania wiatru na wysoki budynek „Alba Tower” we Wrocławiu
7.2 Badania modelowe oddziaływań wiatru na dwa budynki wysokościowe przy ul. Prostej 69 w Warszawie
7.3 Badania modelowe ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych modelu konstrukcji budynku The Hub

III. Komfort wiatrowy przechodniów w obszarach wielkomiejskich o gęstej zabudowie wysokościowej oraz komfort wibracyjny użytkowników budynków wysokościowych
1. Ocena komfortu wiatrowego przechodniów w poziomie terenu wokół budynków oraz dla tarasów
1.1 Podstawy teoretyczne i charakterystyka badań komfortu wiatrowego przechodniów
1.2 Analiza wybranych kryteriów komfortu wietrznego
2. Przykłady badań komfortu wiatrowego
2.1 Komfortu wiatrowy przechodniów zespołu budynków Generation Park w Warszawie
2.2 Komfort wiatrowy dwóch budynków wysokościowych w Katowicach przy al. Roździeńskiego 1
3. Ocena komfortu wibracyjnego użytkowników budynków wysokościowych
3.1 Ocena stopnia odczuwalności poziomych drgań przez mieszkańców budynków wysokich przy oddziaływaniu silnego wiatru
3.2 Metodyka badań modelowych
3.3 Kryteria podobieństwa dla modeli aeroelastycznych budynków i wynikające z nich skale podobieństwa
3.3.1. Kryterium podobieństwa geometrycznego
3.3.2. Kryteria podobieństwa dla napływającego powietrza
3.3.3. Kryteria podobieństwa mechanicznego
4. Przykład badań komfortu wiatrowego użytkowników budynków wysokościowych
4.1 Modele aeroelastyczne budynków wysokościowych – Prosta 69
4.2 Ocena spełnienia kryteriów podobieństwa mechanicznego dla wykonanych modeli aeroelastycznych budynków

IV. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wysokich i wysokościowych
1. Wstęp
2. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
3. Bezpieczeństwo pożarowe fasad
4. Podsumowanie
Piśmiennictwo

V. Zagadnienia w projektowaniu budynków wysokich i wysokościowych - komputerowe metody obliczeń konstrukcji
1. Wstęp
2. Metody obliczeń konstrukcji usztywniających budynki wysokie
2.1 Metody dyskretne
2.1.1 Obliczenia statyczne
2.1.2. Obliczenia dynamiczne
2.2 Metody dyskretno-ciągłe
2.2.1 Konstrukcje o stałej sztywności
2.2.2 Konstrukcje o zmiennej sztywności
2.2.3 Konstrukcje ze sztywnymi belkami
2.2.4 Konstrukcje z wysięgnikami
2.2.5 Budynki wysokie z trzonem podpartym (trzon z przyporami)
2.2.6 Obliczenia dynamiczne
2.3 Porównanie metod dyskretnych i dyskretno-ciągłych
3. Dopuszczalne przemieszczenia
4. Podsumowanie
Piśmiennictwo

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl