logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE

konstrukcje i fasady – zagadnienia projektowe – bezpieczeństwo pożarowe – certyfikacja LEED i BREEAM

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 16 października 2019 r.
Gdańsk - 6 listopada 2019 r.

Przygotowanie i prowadzenie:

- prof. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska
- prof. Ryszard Kowalczyk, Wydziału Budownictwa i Architektury Uniwersytetu Beira Interior w Portugalii
- prof. Andrzej Flaga, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska
- dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB

Konstrukcje budynków wysokich i wysokościowych a także ściany osłonowe i fasady musza być odporne na obciążenia sejsmiczne, grawitacyjne oraz na coraz większy wpływ wiatru, związany ze zmianami klimatycznymi. Wykładowcy przedstawią zasady projektowe dla konstrukcji budynków wysokościowych, sposoby ich obliczeń i optymalizacji. Omówiona zostanie również odporność ogniowa konstrukcji budynków i ścian osłonowych.

Tematy wykładów wygłaszanych podczas konferencji:

1. Zagadnienia w projektowaniu budynków wysokich i wysokościowych, Metody obliczeń konstrukcji usztywniających

2. Systemy konstrukcyjne budynków wysokich.

3. Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcje, ściany osłonowe, fasady i dachy budynków wysokich i wysokościowych.

4. Komfort wibracyjny mieszkańców i komfort wiatrowy przechodniów w obszarach wielkomiejskich o gęstej zabudowie wysokościowej

5. Przegrody zewnętrzne i fasady w energooszczędnych budynkach wysokościowych

6. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wysokich i wysokościowych

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Budynki wysokie i wysokościowe Warszawa 2019-10-16 2019-10-14
Budynki wysokie i wysokościowe Gdańsk 2019-11-06 2019-11-04

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl