logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

INSTALACJE ENERGOOSZCZĘDNE W BUDOWNICTWIE HALOWYM

Wybrane zagadnienia projektowania i wykonania instalacji energooszczędnego oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji obiektów halowych

Słuchacze konferencji:
projektanci i wykonawcy instalacji oświetleniowych, ogrzewania i klimatyzacji, generalni wykonawcy i wykonawcy obiektów halowych (osoby z zespołów instalacji, kierownicy projektów i budów), inwestorzy/ deweloperzy hal, zarządcy obiektów halowych (osoby z pionów technicznych), właściciele firm, inspektorzy nadzorów. .

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 23 kwietnia 2020 r.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1. ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE OŚWIETLENIA HAL
- oszczędności w zużyciu energii wynikające z prawidłowego doboru systemu oświetlenia przemysłowego LED oraz sterowania,
- przykłady studyjne energooszczędnego oświetlenia obiektów halowych i schematy instalacji,
- dobór kabli i przewodów zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 305/2011 oraz zastosowanie ich w budownictwie,
- BIM w projektowaniu instalacji elektrycznych – podstawy projektowania i doboru elementów oświetlenia.

SESJA 2. ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI
- źródła energii odnawialnej w bilansie energetycznym obiektów halowych
- hybrydowe źródła energii dla hal – stabilność pracy, oszczędności, przykłady rozwiązań,
- energooszczędne systemy HVAC do utrzymania stałej temperatury w halach,
- energooszczędne systemy ogrzewania hal – dobór urządzeń i wytyczne projektowe,
- wybrane prelekcje producentów i dostawców systemów.

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie konferencji

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH:

Udział w konferencjach bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Instalacje energooszczędne w budownictwie halowym Warszawa 2020-04-23 2020-04-21

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl