logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

SYSTEMY ELEWACJI I FASAD W ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM I MIESZKANIOWYM - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, PPOŻ.

Systemy elewacji wentylowanych, aluminiowo-szklanych, włókno-cementowych, metalowych, kasetowych, klinkierowych, kamiennych w budownictwie biurowym, hotelowym, handlowym, użyteczności publicznej i mieszkaniowo-apartamentowym.

Miasta i terminy konferencji:

Wrocław - 25.09.2019 r.
Warszawa - 14.11.2019 r.

Po roku 2020 możliwe będzie projektowanie i budowanie jedynie budynków energooszczędnych. Ważną rolę w spełnieniu tego warunku odgrywają odpowiednio zaprojektowane i wykonane systemy elewacji i fasad budowlanych. Nowoczesne elewacje, obok walorów architektonicznych, powinny cechować się odpowiednią trwałością konstrukcji, izolacyjnością cieplną i bezpieczeństwem pożarowym systemu.

Konferencję poprowadzi prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej wraz z zespołem zaproszonych ekspertów, projektantów konstrukcji, elewacji i fasad – dr. inż. Paweł Sulik ITB, dr inż. Aleksander Byrdy Politechnika Krakowska, dr inż. arch. Natalia Balcerzak, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, NB ARCHITEKCI Pracownia Projektowa.

Konferencja obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu projektowania oraz doboru elewacji i fasad do poszczególnych typów budynków w budownictwie kubaturowym z uwzględnieniem izolacyjności cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego oraz trwałości konstrukcji.

TEMATY WYKŁADÓW EKSPERCKICH

1. Elewacje we współczesnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym - wymagania i rodzaje.

2. Rozwiązania elewacji wentylowanych.

3. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad.

4. Wymagania dotyczące projektowania konstrukcji wsporczych pod okładziny ścian zewnętrznych.

5. Projektowanie architektoniczne elewacji i fasad murowanych (ceglanych, klinkierowych) w kontekście obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju .

Zagadnienia dodatkowe (2 godz.)

Prezentacje systemów elewacji i fasad budowlanych oraz systemów konstrukcyjnych, ociepleń, rozwiązań energooszczędnych i bezpieczeństwa pożarowego elewacji i fasad budowlanych, czynne i bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów.

Zwiedzanie ekspozycji (1 godz.)

Zwiedzanie ekspozycji, rozmowy z wystawcami i konsultacje.

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

Na konferencje przygotowano dedykowane materiały konferencyjne. Materiały do zamówienia pod zakładką Materiały konferencyjne na stronie głównej serwisu.

image

Spis treści: pokaż więcej

Wprowadzenie
Elewacje we współczesnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym ─ wymagania i rodzaje
1. Wstęp
1.1 Rola elewacji
1.2 Rodzaje elewacji
2. Inżynieria fasad
3. Wymagania i przepisy związane z certyfikacją energetyczną budynków
3.1 Obowiązujące europejskie przepisy dotyczące certyfikacji energetycznej
3.2 Obowiązujące polskie przepisy dotyczące certyfikacji energetycznej
3.3 Wymagania prawne
4. Elewacje w ścianach wielowarstwowych
4.1 Ściany dwuwarstwowe
4.2 Ściany trójwarstwowe
4.3 Wielkowymiarowe ceramiczne elementy elewacyjne
5. Elewacje wentylowane
5.1 Budowa i zasada działania
5.2 Zalety
5.3 Przykłady realizacji
5.4 Elewacje wentylowane z ogniwami fotowoltaicznymi
5.5 Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne
5.6 Zalety systemów fotowoltaicznych
5.7 Przykłady realizacji systemów fotowoltaicznych
6. Elewacje z betonu architektonicznego
6.1 Elewacje z betonu architektonicznego w systemie monolitycznym
6.2 Elewacje z betonu fotokatalitycznego
7. Ruchome elewacje – inteligentne
7.1 Rodzaje
7.2 Zalety
7.3 Przykłady realizacji
8. Elewacje zielone
8.1 Rola zielonych elewacji
8.2 Konstrukcje zielonych elewacji
8.3 Przykładowe realizacje
9. Pozyskiwanie energii z elewacji – systemy solarne
10. Bierne systemy solarne
11. Elewacje transparentne
11.1 System Sto Therm Solar
11.2 System RymSol
Podsumowanie
Piśmiennictwo

Wymagania i rozwiązania dotyczące projektowania konstrukcji wsporczych pod okładziny ścian zewnętrznych
1. Rozwiązania elewacji wentylowanych
1.1 Mocowanie na kotwiach kamieniarskich
1.2 Mocowania pośrednie
2. Wymagania dotyczące projektowania konstrukcji wsporczych pod okładziny ścian zewnętrznych (obciążenia, zasady badań)
2.1 Obciążenie ciężarem własnym
2.2 Obciążenie wiatrem
2.3 Obciążenia użytkowe
2.4 Obciążenia termiczne
2.5 Obciążenia wyjątkowe
3. Wymagania termiczne stawiane fasadom wentylowanym
3.1 Wpływ rozwiązania mocowania fasad wentylowanych na izolacyjność termiczną przegrody
3.2 Wyniki analiz punktowych mostków termicznych w konsolach podpierających elewacje wentylowane
3.3 Podsumowanie analiz wpływy mostków termicznych na izolacyjność elewacji wentylowanych
Bibliografia

Bezpieczeństwo pożarowe elewacji
Streszczenie:
1. Wprowadzenie
2. Przykłady pożarów fasad
3. Podstawowe definicje stosowane w przy ocenie elewacji podczas pożaru
4. Rozprzestrzenianie ognia przez elewacje
5. Odporność ogniowa elewacji
6. Odpadanie elewacji w trakcie pożaru
Podsumowanie
Literatura

Projektowanie architektoniczne elewacji i fasad murowanych (ceglanych, klinkierowych) w kontekście obowiązujących przepisów i norm technicznych
1. Historia cegielnictwa
2. Zastosowanie cegły, jako wymóg konieczny zapisany w aktach planu miejscowego
3. Ceramika jako szlachetny materiał wykorzystywany w współczesnym budownictwie
4. Konkursy i plebiscyty propagujące stosowanie ceramiki w budownictwie
5. Przykłady elewacji ceglanych, zrealizowanych w Polsce
6. Spis źródeł:

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl