logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

SYSTEMY ELEWACJI I FASAD W ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM I MIESZKANIOWYM - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, PPOŻ, CERTYFIKACJA LEED, BREEAM.

Systemy elewacji wentylowanych, aluminiowo-szklanych, włókno-cementowych, metalowych, kasetowych, klinkierowych, kamiennych w budownictwie biurowym, hotelowym, handlowym, użyteczności publicznej i mieszkaniowo-apartamentowym.

Miasta i terminy konferencji:

Wrocław - 25.09.2019 r.
Warszawa - 14.11.2019 r.

Po roku 2020 możliwe będzie projektowanie i budowanie jedynie budynków energooszczędnych. Ważną rolę w spełnieniu tego warunku odgrywają odpowiednio zaprojektowane i wykonane systemy elewacji i fasad budowlanych. Nowoczesne elewacje, obok walorów architektonicznych, powinny cechować się odpowiednią trwałością konstrukcji, izolacyjnością cieplną i bezpieczeństwem pożarowym systemu.

Konferencję poprowadzi prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej wraz z zespołem zaproszonych ekspertów, projektantów konstrukcji, elewacji i fasad – dr. inż. Paweł Sulik ITB, dr inż. Aleksander Byrdy Politechnika Krakowska.

Konferencja obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu projektowania oraz doboru elewacji i fasad do poszczególnych typów budynków w budownictwie kubaturowym z uwzględnieniem izolacyjności cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego oraz trwałości konstrukcji.

ZAGADNIENIA GŁÓWNE

1. Rozwiązania projektowe elewacji wentylowanych spełniające wymogi WT 2021.

2. Wymagania odporności ogniowej – rozwiązania konstrukcyjne i dobór materiałów.

3. Wymagania i rozwiązania dotyczące projektowania konstrukcji wsporczych pod okładziny ścian zewnętrznych.

4. Mostki cieplne w fasadach wentylowanych – przykłady projektowe.

5. Materiały termoizolacyjne do elewacji i fasad wentylowanych.

6. Energooszczędne systemy mocowań i podkonstrukcji do fasad wentylowanych.

7. Certyfikacja LEED i BREEAM w odniesieniu do energooszczędności budynku, elewacji i fasad.

8. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad, odporność ogniowa, odbiory.

Zagadnienia dodatkowe (2 godz.)

Prezentacje systemów elewacji i fasad budowlanych oraz systemów konstrukcyjnych, ociepleń, rozwiązań energooszczędnych i bezpieczeństwa pożarowego elewacji i fasad budowlanych, czynne i bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów.

Zwiedzanie ekspozycji (1 godz.)

Zwiedzanie ekspozycji, rozmowy z wystawcami i konsultacje.

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Systemy elewacji i fasad w energooszczędnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym Wrocław 2019-09-25 2019-09-23
Systemy elewacji i fasad w energooszczędnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym Warszawa 2019-11-14 2019-11-12

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl