logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

SYSTEMY ELEWACJI I FASAD W ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ PPOŻ CERTYFIKACJA LEED, BREEAM

Systemy elewacji wentylowanych, aluminiowo-szklanych, włókno-cementowych, metalowych, kasetowych, klinkierowych w budownictwie biurowym, hotelowym, biurowo-apartamentowym, handlowym i użyteczności publicznej.

Miasta i terminy konferencji:

Wrocław - 25.09.2019 r.
Warszawa - 14.11.2019 r.

Po roku 2020 możliwe będzie projektowanie i budowanie jedynie budynków energooszczędnych. Ważną rolę w spełnieniu tego warunku odgrywają odpowiednio zaprojektowane i wykonane systemy elewacji i fasad budowlanych. Nowoczesne elewacje, obok walorów architektonicznych, powinny cechować się odpowiednią trwałością konstrukcji, izolacyjnością cieplną i bezpieczeństwem pożarowym systemu.

Konferencję poprowadzi prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej wraz z zespołem zaproszonych ekspertów, projektantów konstrukcji, elewacji i fasad, budownictwa energooszczędnego, bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie – dr. inż. Paweł Sulik, projektowanie elewacji wentylowanych - dr inż. A. Byrdy.

ZAGADNIENIA GŁÓWNE

1. Systemy i konstrukcje elewacji w energooszczędnym budownictwie kubaturowym

2. Obliczenia projektowe, konstrukcyjno-wytrzymałościowe fasad aluminiowo-szklanych

3. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w projektowaniu i wykonawstwie wentylowanych elewacji budowlanych

4. Certyfikacja LEED i BREAM w odniesieniu do energooszczędności budynku, elewacji i fasad

5. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad – odbiory elewacji.

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

< <
Nazwa konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Systemy elewacji i fasad w energooszczędnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym Wrocław 2019-09-25 2019-09-23
Systemy elewacji i fasad w energooszczędnym budownictwie kubaturowym i mieszkaniowym Warszawa 2019-11-14 2019-11-12

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl