logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

BUDOWNICTWO HALOWO-MAGAZYNOWE

POSADZKI PRZEMYSŁOWE I KONSTRUKCJE HAL

Miasta i terminy konferencji:

Warszawa - 3 grudnia 2019r.

W Polsce rozwijana jest budowa hal magazynowych, magazynowo- logistycznych, handlowych, a także hal przemysłowo-magazynowych, łączących funkcje produkcji z zapleczem magazynowym. Równolegle następuje wzrost wymogów trwałości, bezpieczeństwa pożarowego oraz energooszczędnej eksploatacji obiektów.

Zakres konferencji Konstrukcje mocno obciążonych, betonowych posadzek przemysłowych. Wybrane zagadnienia z zakresu konstrukcji hal i dachów wielkopowierzchniowych – wzmacnianie konstrukcji dachów. Bezpieczeństwo pożarowe. Energooszczędna eksploatacja obiektów.

Przygotowanie i wygłoszenie wykładów – zespół ekspertów
- prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, Inżynier Projektowy w STRABAG BAU AG w Kolonii; Wydział Konstrukcji Betonowych, Politechnika w Monachium (Niemcy),
- dr inż. arch. Tomasz Śniegula, Trasko-Invest, Biuro Projektowe,
- mgr inż. Tomasz Chibowski, Fibre System.

Słuchacze

Architekci, projektanci, wykonawcy i inwestorzy obiektów halowo-magazynowych.

Cel konferencji

Przekazanie słuchaczom informacji na temat norm oraz nowych rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji posadzek przemysłowych, konstrukcji hal i zabezpieczeń ppoż. obiektów halowo-magazynowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

SESJA I – KONSTRUKCJE POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH
– Przygotowanie i wzmocnienie geotechniczne gruntu pod podłogi przemysłowe,
– Normy, konstrukcje i projektowanie mocno obciążonych, betonowych posadzek przemysłowych,
– posadzka na gruncie w hali wysokiego składowania RABEN – studium przypadku,
– uszkodzenia i naprawy płyt betonowych i nawierzchni posadzek,
– wzmacnianie konstrukcji posadzek przemysłowych,
– nawierzchnie posadzek przemysłowych,
– Dylatacje posadzek przemysłowych – uwagi krytyczne,
– Cementy do posadzek betonowych; Beton wałowany do budowy placów manewrowych – LAFARGE,
– Wzmacnianie gruntu pod istniejącą posadzką przemysłową – naprawa posadzki - GEOBAR.

SESJA II – KONSTRUKCJE HAL I DACHÓW
– Normy i wytyczne do projektowania dachów wielkopowierzchniowych w obiektach halowych,
– Pokrycia hydroizolacyjne wielkopowierzchniowych dachów halach przemysłowych,
– Projektowanie architektoniczno-konstrukcyjne wysokich obiektów przemysłowych,
– implementacja technologii do projektów przemysłowych,
– obliczenia statyczne konstrukcji stalowej,
– zagadnienia architektoniczne projektu.
1. Implementacja technologii do projektów przemysłowych.
2. Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej.
3. Zagadnienia architektoniczne projektu.
– Betonowe elementy prefabrykowane do budowy obiektów halowych - LAFARGE,
– Komputerowe wspomaganie projektowania obiektów halowych.

ENERGOOSZCZĘDNE OGRZEWANIE I OŚWIETLENIE W PROJEKTACH HAL.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW HALOWYCH.

Organizator zastrzega możliwość zmian programu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 100,00 zł netto + 23% VAT.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Budownictwo halowe Warszawa 2019-12-03 2019-11-29

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl