logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

BUDOWNICTWO HALOWE PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWE

POSADZKI PRZEMYSŁOWE I KONSTRUKCJE HALWarszawa - 3 grudnia 2019r.

Przygotowanie i wygłoszenie wykładów – zespół ekspertów
- prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, Inżynier Projektowy w STRABAG BAU AG w Kolonii, Wydział Konstrukcji Betonowych, Politechnika w Monachium (Niemcy),
- dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, profesor Politechniki Białostockiej,
- dr inż. Wiesław Kubiszyn, profesor Politechniki Rzeszowskiej,
- mgr inż. Tomasz Chibowski, Fibre System.

Słuchacze

Architekci, projektanci, wykonawcy i inwestorzy obiektów halowo-magazynowych.

Cel konferencji

Przekazanie słuchaczom informacji na temat norm oraz nowych rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji posadzek przemysłowych, konstrukcji hal i zabezpieczeń ppoż. obiektów halowo-magazynowych.

PROGRAM

Sesja I – Konstrukcje posadzek przemysłowych
1. Uniwersalne rozwiązania posadowień hal.
2. Konstrukcje posadzek z wysokim składowaniem: konstrukcje, oddziaływania, uszkodzenia i naprawy - prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, EXPONENT GmbH, Niemcy.
3. Dylatacje posadzek przemysłowych - uwagi krytyczne - Tomasz Chibowski, FIBRE SYSTEM.
4. Materiały do posadzek betonowych; Beton wałowany Rolltec w budowie placów manewrowych.
5. Betony przemysłowe – posadzki poddawane dużym obciążeniom.
6. Klawiszowanie płyt posadki. Przyczyny, skutki i naprawa.
7. System posadzek przemysłowych.

Energooszczędne ogrzewanie i oświetlenie obiektów halowych
8. Energooszczędne systemy oświetlenia obiektów halowych.
9. Energooszczędne rozwiązania ogrzewania hal.

Sesja II – Konstrukcje hal
10. Pokrycia hydroizolacyjne wielkopowierzchniowych dachów halach przemysłowych.
11. Betonowe elementy prefabrykowane do budowy obiektów halowych.
12. Konstrukcje halowe. Projektowanie konstrukcji stalowych z kształtowników o przekrojach zamkniętych w świetle aktualnych przepisów normowych - dr hab.inż. Mirosław Broniewicz, profesor Politechniki Białostockiej.
13. Projektowanie płatwi i kratownic w konstrukcjach halowych – dr inż. Wiesław Kubiszyn, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
14. Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji halowych.

Organizator zastrzega możliwość zmian programu.

Na konferencję zostały przygotowane przez ekspertów dedykowane materiały konferencyjne w pstaci dwóch książek. Pierwsza z nich: "Projektowanie konstrukcji stalowych - wybrane zagadnienia" autorstwa dr hab. inż. Mirosława Broniewicza, prof. PB oraz dr inż. Wiesława Kubiszyna, prof. PRz, jest poświęcona zagadnieniom konstrukcyjnym hal.

konstrukce stalowe

Spis treści pokaż więcej

I. Projektowanie elementów konstrukcyjnych z kształtowników o przekrojach zamkniętych w świetle aktualnych przepisów normowych
1. Informacje ogólne
1.1 Zakres stosowania konstrukcji z rur
1.2 Zalety i niedostatki
1.3 Zagadnienia ekonomiczne
2. Materiały i wyroby
2.1 Stal
2.2 Wybór do konstrukcji
3. Ogólne zagadnienia projektowania
3.1 Metoda projektowania
3.2 Elementy rozciągane
3.3 Elementy zginane
3.4 Elementy ściskane
3.5 Elementy ściskane i zginane
3.6 Elementy skręcane
4. Współczesne kształty węzłów spawanych
4.1. Węzły kratownic z kształtowników zamkniętych o przekroju kołowym
4.2. ęzły kratownic z kształtowników zamkniętych o przekroju prostokątnym
4.3. Węzły kratownic o pasach z dwuteowników europejskich lub szerokostopowych
4.4. Węzły kratownic o pasach z ceowników
4.5. Łączenie prętów skratowania za pomocą śrub
5. Ocena nośności połączeń spawanych układanych w zaokrąglonych narożach kształtowników rurowych
6. Ocena bezpieczeństwa węzłów spawanych
7. Obliczanie spoin układanych w miejscach zaokrąglonych naroży
8. Współczesne kształty połączeń śrubowych
9. Ocena bezpieczeństwa połączeń śrubowych
10. Wykonanie elementów konstrukcji z rur
Wybane pozycje literatury przedmiotu

II. Projektowanie płatwi i kratownic w konstrukcjach stalowych hal
1. Płatwie dachowe
1.1 Rodzaje płatwi dachowych
1.2 Współdziałanie płatwi z poszyciem dachowym
1.3 Płatwie pełnościenne z kształtowników dwuteowych walcowanych na gorąco
1.3.1. Schematy statyczne i obciążenia
1.3.2. Płatew z poszyciem współdziałającym
1.3.3. Płatew z poszyciem niewspółdziałającym
1.3.4. Sprawdzenie płatwi w sytuacji przejściowej (fazie montażu)
1.3.5. Styki montażowe płatwi
1.4 Płatwie pełnościenne z kształtowników walcowanych na gorąco o przekroju ceowym
1.5 Przykład obliczeniowy projektowania płatwi dachowej wiaty
1.5.1. Schemat statyczny
1.5.2. Analiza konstrukcji
1.5.3. Zestawienie obciążeń
1.5.4. Kombinacje obciążeń
1.5.5. Obliczenia statyczne
1.5.6. Sprawdzenie stanów granicznych
a. Stan graniczny nośności
b. Stan graniczny użytkowalności
1.5.7. Sprawdzenie nośności styku ciągłej płatwi pełnościennej
1.5.8. Oparcie płatwi na ryglu dachowym
2. Kratowe dźwigary dachowe
2.1 Charakterystyka ogólna
2.2 Rodzaje dźwigarów kratowych
2.3 Schematy statyczne kratownic
2.4 Długości wyboczeniowe i smukłości prętów wiązarów
2.5 Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowalności
2.5.1 Stan graniczny nośności
2.5.2 Stan graniczny użytkowalności
2.6 Przekroje porzeczne prętów kratownic
2.7 Przykłady obliczeniowe projektowania prętów kratownicy
2.7.1 Wymiary i lokalizacja budynku halowego
2.7.2 Schemat statyczny wiązara dachowego
2.7.3 Sprawdzenie stanu granicznego nośności pasa górnego wiązara
2.7.4 Sprawdzenie stanu granicznego nośności pasa dolnego wiązara
Bibliografia

Druga z nich pt. "Posadzki przemysłowe – wybrane zagadnienia" autorstwa prof. dr hab. inż. Piotra Noakowskiego oraz mgr inż. Tomasza Chibowskiego, jest poświęcona posadzkom.

posadzki

Spis treści pokaż więcej

I. Analiza posadzki naziemnej z wysokim składowaniem
Konstrukcja, stan, oddziaływania, wytężenie, rysy, naprawa, zbrojenie
0. Zadanie – problem do rozwiązania
1. Konstrukcja posadzki
- pola dylatacyjne, elementy hali, własności posadzki
2. Stan posadzki
- rysy pomiędzy regałami, typowe rysy
3. Oddziaływania na posadzkę
- skurcz betonu, obciążenia zewnętrzne, obciążenia wózkami widłowymi
- model obliczeniowy
4. Wytężenie posadzki
- proces wytężenia posadzki, przemieszczenia, momenty pod ciężarem własnym
- momenty pod ciężarem regałów, momenty w wyniku ruchu wózków widłowych
5. Aktualne zarysowanie
- stan pierwotnego zarysowania, aktualny stan zarysowania
- odwierty w miejscach rys, ocena sytuacji, wnioski
6. Metoda naprawcza
- zasada instalacji zbrojenia górnego, instalacja zbrojenia górnego, kroki 1 i 2
- instalacja zbrojenia górnego, kroki 2 i 3, instalacja zbrojenia górnego, kroki 4 i 5
- widok zbrojenia dodatkowego
7. Podsumowanie
- deficyty konstrukcji, skłonność do zarysowania, rozwój sytuacji, zalecenia
Referencje
Załączniki - rysunki
1. Konstrukcja posadzki
1.1. Plan hali z polami dylatacyjnymi
1.2. Elementy hali związane z posadzką
1.3. Własności posadzki
2. Stan posadzki
2.1. Pierwotne rysy między regałami
2.2. Typowa rysa na odwiercie
2.3. Typowa rysa na ścianach otworu
3. Oddziaływania na posadzkę
3.1. Skurcz betonu
3.2. Obciążenia zewnętrzne
3.3. Model obliczeniowy
4. Wytężenie posadzki
4.1. Wzbudzanie momentów, naprężeń i rys (proces wytężenia posadzki)
4.2. Przemieszczenia
4.3. Momenty w posadzce pod ciężarem własnym
4.4. Momenty w posadzce pod ciężarem regałów
4.5. Momenty w wyniku ruchu wózków widłowych
5. Aktualne zarysowanie
5.1. Miejsca powstania nowych rys (aktualny stan zarysowania)
5.2. Seria a, odwierty 1, 2 i 3 z wykształconymi strefami ściskanymi
5.3. Seria b, odwierty 1 do 9 z wykształconymi strefami ściskanymi
6. Metoda naprawcza
6.1. Zasada instalacji zbrojenia górnego
6.2. Instalacja zbrojenia górnego, kroki 1 i 2
6.3. Instalacja zbrojenia górnego, kroki 3 i 4
6.4. Instalacja zbrojenia górnego, kroki 5 i 6
6.5. Zbrojenie w widoku (plan zbrojenia dodatkowego)
7. Waga zbrojenia
7.1. Zarysowanie przy czystym rozciąganiu
7.2. Zarysowanie przy czystym zginaniu
7.3. Naprężenie w stali i szerokość rysy
7.4. Naprężenie w stali w funkcji zbrojenia
7.5. Szerokość rysy w funkcji zbrojenia

II. Dylatacje w betonowych posadzkach przemysłowych
Wstęp
1. Wielkość otwarcia dylatacji
2. Dyblowanie
3. Wzmocnienie brzegów płyty betonowej
4. Podsumowanie

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl