logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

Wizytówka firmy ARCHMEDIA

Firma ARCHMEDIA od 23 lat organizuje konferencje szkoleniowe dla projektantów, kadry technicznej i zarządzającej firm sektora budowlanego mających bezpośredni związek z projektowaniem i dalszymi procesami inwestycyjnymi w budownictwie. Tematyka szkoleń obejmuje ważne problemy związane ze zmianą w przepisach budowlanych oraz właściwym zaprojektowaniem, wykonaniem i eksploatacją budynków.

Kim jesteśmy?

Firma posiada ugruntowana markę na rynku szkoleniowym. Konsekwentnie kontynuuje przyjętą formułę organizacyjną zakładającą, iż konferencje mają mieć charakter szkoleniowo-informacyjny, a prelegenci skupiać się będą na zagadnieniach istotnych dla rozwoju sektora budowlanego w ramach wybranego tematu. Celem przyjętej formuły organizacyjnej jest skupienie na konferencji słuchaczy najbardziej zainteresowanych wybraną problematyką z najważniejszych i najbardziej aktywnych firm działających na rynku projektowo-budowlanym. Przykładowo, konferencje na temat akustyki skierowane są głównie do architektów i projektantów oraz firm realizujących wytyczne dotyczące rozwiązań akustycznych w projektach przygotowanych przez akustyków realizujących wymagania stawiane w tym zakresie przez inwestorów; konferencje na temat konstrukcji żelbetowych gromadzą głównie konstruktorów i projektantów dużych obiektów kubaturowych; konferencje na temat hydroizolacji i zagadnień cieplno-wilgotnościowych adresowane są głównie do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wykonawców i zarządców; konferencje dotyczące PPOŻ organizowane wspólnie ze SGSP adresowane są także do wybranej i określonej grupy odbiorców.

Cel naszych szkoleń

W trakcie szkoleń omawiane są przez ekspertów zagadnienia istotne dla całokształtu procesu projektowo-inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowane w postaci książkowej materiały konferencyjne zawierające referaty ekspertów stanowią cenne źródło wyselekcjonowanej informacji technicznej. O ich wartości stanowi fakt, iż są one udostępniane słuchaczom odpłatnie. Świadczy to także o tym, że słuchacze konferencji szukają rzetelnej wiedzy na temat problematyki i oferty rynkowej wraz z weryfikacją ekspercką. Komplet materiałów ze względu na swoją ekspercką wartość cieszy się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy i stanowi istotny element każdej zorganizowanej przez naszą firmę konferencji. Zakres merytoryczny materiałów konferencyjnych dotyczący zrealizowanych projektów szkoleniowych podany jest pod linkiem Materiały konferencyjne.

Uzupełnieniem wiedzy szkoleniowej przekazywanej słuchaczom przez zaproszonych ekspertów podczas konferencji są profilowo dobrane prezentacje produktowe producentów materiałów budowlanych w zakresie rozwiązań systemowych i nowości rynkowych w wybranej problematyce. Wiedza z zakresu doradztwa technicznego i zastosowań nowoczesnych materiałów budowlanych przybliża słuchaczom aktualną ofertę rynkową i ugruntowuje jednocześnie wśród słuchaczy pozycję marek produktowych prezentowanych przez producentów w obecności ekspertów, często uznanych autorytetów z wybranej dziedziny wiedzy. Prezentowane w ramach tematu przewodniego konferencji materiały budowlane posiadają stosowne badania i certyfikaty.

Określona formuła konferencji zakłada, iż czas przeznaczony na PANEL SPONSORSKI nie może przekraczać limitu czasu przyznanego ekspertom na referaty merytoryczne. Staramy się, aby konferencje nie były przeładowane prezentacjami i reklamami rynkowymi.

Połączenie wiedzy ekspertów z doradztwem technicznym firm to jedna z najbardziej efektywnych form nawiązania i podtrzymania kontaktów z największymi podmiotami na rynku budowlanym.

W imieniu ekspertów i Partnerów - Sponsorów zapraszam Państwa serdecznie do współpracy.

Grażyna Grzymkowska-Gałka