logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

Konferencja szkoleniowa:

PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE
– konstrukcje, posadzki, zabepieczenia wodochronne, bezpieczeństwo użytkowania

Miasta i terminy konferencji:

Gdańsk - 20 czerwca 2018r.
Wrocław - 24 października 2018r.
Katowice - 29 listopada 2018r.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:
profesor Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska więcej...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec - od 1997 roku pracownik Katedry, Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2004 roku adiunkta. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe dotyczące elementów murowych i żelbetowych oraz numerycznej analizy konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania opartego na MES. Wykonuje opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym. Autor i współautor ponad 200 publikacji i opracowań naukowych oraz naukowo-badawczych (w tym 9 książek). Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB i International Masonry Society. Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyróżniony 7 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Autor ponad 450 projektów, ekspertyz i opinii technicznych.

Program konferencji:

1. Konstrukcje parkingów i garaży podziemnych (kształtowanie, uszkodzenia, sposoby napraw)
2. Zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych
3. Przykłady uszkodzeń i napraw konstrukcji garaży na podstawie realizacji trzech wybranych obiektów
4. Posadzki - zasady kształtowanie, dobór posadzki, typowe uszkodzenia, naprawy posadzek, naprawy dylatacji
- posadzki na parkingach i w garażach podziemnych
- posadzki w budownictwie przemysłowym
- posadzki w obiektach użyteczności publicznej
- posadzki dekoracyjne
5. Zasady projektowania systemów oddymiania garaży po nowelizacji przepisów

Zespół ekspertów:

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, profesor Politechniki Śląskiej
dr inż Barbara Francke, ITB
dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
mgr inż. Renata Ollesz, Politechnika Łódzka

image

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi przygotowanymi na ten cykl konferencji.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl

Partnerzy konferencji