logokonferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

POSADZKI PRZEMYSŁOWE – KONSTRUKCJE I WARSTWY NAWIERZCHNIOWE

POSADZKI W BUDOWNICTWIE HALOWYM, ZAKŁADACH SPOŻYWCZYCH, PARKINGACH I GARAŻACH

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 12 maja 2020 r. planowany termin: 23 września 2020 r.

Przygotowanie i prowadzenie:
prof. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

RAMOWYP ROGRAM KONFERENCJI

SESJA I

POSADZKI PRZEMYSŁOWE W HALACH MAGAZYNOWYCH I HANDLOWYCH
– Przygotowanie i wzmocnienie geotechniczne gruntu pod podłogi przemysłowe,
– Konstrukcje i projektowanie betonowych posadzek przemysłowych:

– Posadzki przemysłowe dylatowane i niedylatowane – uwagi krytyczne.

SESJA II

POSADZKI W ZAKŁADACH SPOŻYWCZYCH
– Szczególne wymagania konstrukcyjne i sanitarne (bez-spoinowe, wodoszczelne, wytrzymałe mechanicznie, antybakteryjne, antypoślizgowe, długotrwałe),
– Odwodnienia liniowe i instalacje ściekowe,
– Analiza błędów wykonania posadzek i ich naprawy.

POSADZKI W PARKINGACH I GARAŻACH
– Konstrukcje posadzek na płaszczyznach jezdnych,
– Wymagania nawierzchni posadzek (wytrzymałe mechanicznie, odporne na oleje, antypoślizgowe, długotrwałe),
– Odwodnienia liniowe i instalacje oczyszczania ścieków.

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

Na konferencję zostały przygotowane przez ekspertów dedykowane materiały konferencyjne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 100,00 zł netto + 23% VAT.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Posadzki przemysłowe – konstrukcje i warstwy nawierzchniowe Warszawa 2020-09-23 2020-09-21

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA
tel. 600 358 840, e-mail: info@ archmedia.pl