logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

PREFABRYKACJA W BUDOWNICTWIE

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE I MATERIAŁOWO-TECHNICZNE

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 20 listopada 2019 r.

Wykładowcy/Prelegenci:
- dr inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej, projektant konstrukcji budowlanych
- mgr inż. Marek Beśka, Energooszczędne Domy Gotowe
- dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB
- mgr inż. Jan Makuszewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów
- mgr inż. Ewa Kotwica

Sesja I - Prefabrykowane budownictwo drewniane:

Prefabrykowane budownictwo drewniane - budownictwem przyszłości - mgr inż. Marek Beśka, Energooszczędne Domy Gotowe
- dlaczego prefabrykacja drewniana uważana jest za budownictwo przyszłości,
- potencjał wytwórczy i rynkowy w Polsce,
- nowoczesne materiały stosowane w prefabrykacji drewnianej,
- realizacje krajowe i zagraniczne.

Aktualny stan normalizacji materiałów drewnianych w budownictwie drewnianym - mgr inż. Ewa Kotwica
- podstawy normalizacyjne projektowania domów drewnianych,
- budownictwo drewniane, niskie i wielokondygnacyjne,
- zasady wprowadzania do obrotu drewna konstrukcyjnego i pochodnych konstrukcji drewnianych.

Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych i zabezpieczenia przeciwpożarowe - dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB.

Proces inwestycyjny obiektu modułowego na przykładzie wybranych realizacji - Karolina Rzemieniecka, UNIHOUSE.

Sesja II – Prefabrykowane budownictwo betonowe

Prefabrykacja betonowa w budownictwie - aktualna ocena rynku i perspektywy rozwoju - mgr inż. Jan Makuszewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów
- budownictwo mieszkaniowe w technologii prefabrykacji betonowej,
- budownictwo kubaturowe i przemysłowe.

Modułowe budownictwo mieszkaniowe na przykładzie doświadczeń szwedzkich oraz Osiedla Jasielska w Poznaniu - Filip Woziwodzki, Dyrektor Sprzedaży PEKABEX BET.

Prefabrykowane stropy panelowe - dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej.

Najczęstsze błędy prefabrykacji na przykładzie wybranego obiektu - dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej
- błędy materiałowe i projektowo-wykonawcze.

Zwycięski projekt konkursu "Projekt Prefabrykowanej Zabudowy Mieszkaniowej" - Paweł Roehrych, CONSOLIS.

Zagadnienia materiałowo-techniczne w budownictwie z wykorzystaniem prefabrykacji betonowej - prezentacje producentów systemów (materiałów budowlanych).

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

Na konferencję zostały przygotowane przez ekspertów dedykowane materiały konferencyjne.
Materiały dostępne do zamówienia przez naszą stronę internetową pod zakładką Materiały konferencyjne. Do sprzedaży wysyłkowej - od 20 listopada 2019 r.

prefabrykacja

Spis treści pokaż więcej

I. Aktualny stan normalizacji drewna konstrukcyjnego i wyrobów konstrukcyjnych na jego bazie, stosowanych w budownictwie drewnianym
1. Wstęp
2. Literatura, normy, ustawy i rozporządzenia
2.1 Literatura
2.2 Normy zharmonizowane
2.3 Normy projektowe i powiązane oraz rozporządzenia i ustawy
3. Zależność norm zharmonizowanych i norm projektowych
4. Podsumowanie

II. Stropy panelowe
1. Wstęp
1.1 Koncepcja
1.2 Przykłady rozwiązań panelowych
2. Charakterystyka wybranych stropów panelowych
2.1 Vector
2.1.1 Charakterystyka i geometria
2.1.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.2 TerivaPanel
2.2.1 Charakterystyka i geometria
2.2.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.3 SMART
2.3.1 Charakterystyka i geometria
2.3.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.4 Ognioodporność
2.5 Dźwiękoizolacyjność

3. Wybrane szczegóły projektowania i wykonania
3.1 Zasady projektowania i przyjmowania typu panelu stropowego
3.2 Wymagane dozbrojenia
3.2.1 Wieniec
3.2.2 Żebra rozdzielcze i strefa podporowa
3.3 Możliwe rozwiązania oparcia podporowego
3.3.1 Vector oraz TerivaPanel
3.3.2 SMART
3.4 Współpraca poprzeczna
3.4.1 Vector
3.4.2 TerivaPanel i SMART
3.5 Wykonywanie wsporników
3.6 Otwory i wymiany
3.6.1 Vector
3.6.2 TerivaPanel
3.6.3 SMART
4. Badania doświadczalne
4.1 Opis badań
4.2 Wyniki badań
4.2.1 Przemieszczenia pod obciążeniem doraźnym
4.2.1.1 Vector
4.2.1.2 TerivaPanel
4.2.1.3 SMART
4.2.1.4 Porównanie wyników badań stropów Vector, Teriva Panel i Smart
4.2.2 Zarysowania
4.3 Wnioski
5. Podsumowanie
LITERATURA

III. Bezpieczeństwo pożarowe a budownictwo prefabrykowane – wybrane zagadnienia
1. Wstęp
2. Wprowadzenie
3. Odporność ogniowa
Badania
Klasyfikacja
a) Ściany nośne
b) Stropy i dachy
c) Belki
d) Słupy
e) Balkony, kładki i schody
f) Ściany nienośne
g) Fasady
4. Podsumowanie
5. Piśmiennictwo

IV. Najczęstsze błędy prefabrykacji na przykładzie wybranego obiektu
1. Wstęp
2. Konstrukcja obiektu
3. Uszkodzenia i nieprawidłowości
4. Analiza obliczeniowa
5. Przyczyny uszkodzeń
6. Naprawa
7. Podsumowanie

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl