logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

PREFABRYKACJA W BUDOWNICTWIE

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE I MATERIAŁOWO-TECHNICZNE

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 20 listopada 2019 r.

Prelegenci:


- dr inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej
- dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB
- mgr inż. Ewa Kotwica,
- projektanci budownictwa prefabrykowanego – przykłady realizacji

Podstawowym celem konferencji jest przekazanie architektom, projektantom, inwestorom i deweloperom, wykonawcom nowych propozycji w zakresie wznoszenia budynków i osiedli mieszkaniowych, zarówno w technologii prefabrykacji betonowej jak i drewnianej, z uwzględnieniem wybranych problemów projektowych, energooszczędności i bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz szybkości realizacji obiektów budowlanych w prefabrykacji.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Prefabrykacja betonowa

1. Prefabrykacja betonowa w energooszczędnym budownictwie z uwzględnieniem przepisów WT2021

2. Projektowanie konstrukcji budynków w budownictwie prefabrykowanym – zagadnienia wymiarowania

3. Adaptacja konwencjonalnych projektów budynków z uwzględnieniem elementów prefabrykowanych

4. Modele budynków mieszkalnych wznoszonych w technologii prefabrykacji betonowej dla budownictwa indywidualnego i deweloperskiego

5. Uzupełniające materiały budowlane i izolacyjne

Prefabrykowane budownictwo drewniane (szkieletowe, modułowe i segmentowe)

1. Aktualny stan normalizacji materiałów drewnianych w budownictwie drewnianym

2. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych i zabezpieczenia ppoż

3. Projekty domów energooszczędnych w prefabrykacji drewnianej
- walory architektoniczne
- aspekty energetyczne (WT2021), materiałowo-techniczne i eksploatacyjne budynków
- przykłady projektowe

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 100,00 zł netto + 23% VAT.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Prefabrykacja w budownictwie Warszawa 2019-11-20 2019-11-18

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl