logokonferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

PREFABRYKACJA W BUDOWNICTWIE

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE I MATERIAŁOWO-TECHNICZNE

Miejsca i terminy konferencji:

Poznań - 29 października 2020 r.
Gdańsk - 4 listopada 2020 r.


Sesja I - Prefabrykowane budownictwo drewniane:

Aktualny stan normalizacji materiałów drewnianych w budownictwie drewnianym:
- podstawy normalizacyjne projektowania domów drewnianych,
- budownictwo drewniane, niskie i wielokondygnacyjne,
- zasady wprowadzania do obrotu drewna konstrukcyjnego i pochodnych konstrukcji drewnianych.

Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych i zabezpieczenia przeciwpożarowe - dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB.

Proces inwestycyjny obiektu modułowego na przykładzie wybranych realizacji

Sesja II – Prefabrykowane budownictwo betonowe

Prefabrykacja betonowa w budownictwie - aktualna ocena rynku i perspektywy rozwoju
- budownictwo mieszkaniowe w technologii prefabrykacji betonowej,
- budownictwo kubaturowe i przemysłowe.

Prefabrykowane stropy panelowe - dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej.

Najczęstsze błędy prefabrykacji na przykładzie wybranego obiektu - dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej
- błędy materiałowe i projektowo-wykonawcze.

Zagadnienia materiałowo-techniczne w budownictwie z wykorzystaniem prefabrykacji betonowej - prezentacje producentów systemów (materiałów budowlanych).

Organizator zastrzega możliwość zmian tematyki wykładów.

Na konferencję zostały przygotowane przez ekspertów dedykowane materiały konferencyjne.
Materiały dostępne do zamówienia przez naszą stronę internetową pod zakładką Materiały konferencyjne.

prefabrykacja

Spis treści pokaż więcej

I. Aktualny stan normalizacji drewna konstrukcyjnego i wyrobów konstrukcyjnych na jego bazie, stosowanych w budownictwie drewnianym
1. Wstęp
2. Literatura, normy, ustawy i rozporządzenia
2.1 Literatura
2.2 Normy zharmonizowane
2.3 Normy projektowe i powiązane oraz rozporządzenia i ustawy
3. Zależność norm zharmonizowanych i norm projektowych
4. Podsumowanie

II. Stropy panelowe
1. Wstęp
1.1 Koncepcja
1.2 Przykłady rozwiązań panelowych
2. Charakterystyka wybranych stropów panelowych
2.1 Vector
2.1.1 Charakterystyka i geometria
2.1.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.2 TerivaPanel
2.2.1 Charakterystyka i geometria
2.2.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.3 SMART
2.3.1 Charakterystyka i geometria
2.3.2 Materiały i zbrojenie prefabrykatu
2.4 Ognioodporność
2.5 Dźwiękoizolacyjność

3. Wybrane szczegóły projektowania i wykonania
3.1 Zasady projektowania i przyjmowania typu panelu stropowego
3.2 Wymagane dozbrojenia
3.2.1 Wieniec
3.2.2 Żebra rozdzielcze i strefa podporowa
3.3 Możliwe rozwiązania oparcia podporowego
3.3.1 Vector oraz TerivaPanel
3.3.2 SMART
3.4 Współpraca poprzeczna
3.4.1 Vector
3.4.2 TerivaPanel i SMART
3.5 Wykonywanie wsporników
3.6 Otwory i wymiany
3.6.1 Vector
3.6.2 TerivaPanel
3.6.3 SMART
4. Badania doświadczalne
4.1 Opis badań
4.2 Wyniki badań
4.2.1 Przemieszczenia pod obciążeniem doraźnym
4.2.1.1 Vector
4.2.1.2 TerivaPanel
4.2.1.3 SMART
4.2.1.4 Porównanie wyników badań stropów Vector, Teriva Panel i Smart
4.2.2 Zarysowania
4.3 Wnioski
5. Podsumowanie
LITERATURA

III. Bezpieczeństwo pożarowe a budownictwo prefabrykowane – wybrane zagadnienia
1. Wstęp
2. Wprowadzenie
3. Odporność ogniowa
Badania
Klasyfikacja
a) Ściany nośne
b) Stropy i dachy
c) Belki
d) Słupy
e) Balkony, kładki i schody
f) Ściany nienośne
g) Fasady
4. Podsumowanie
5. Piśmiennictwo

IV. Najczęstsze błędy prefabrykacji na przykładzie wybranego obiektu
1. Wstęp
2. Konstrukcja obiektu
3. Uszkodzenia i nieprawidłowości
4. Analiza obliczeniowa
5. Przyczyny uszkodzeń
6. Naprawa
7. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 100,00 zł netto + 23% VAT.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Prefabrykacja w budownictwie Poznań 2020-10-29 2020-10-27
Prefabrykacja w budownictwie Gdańsk 2020-11-04 2020-11-02

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA
tel. 600 358 840, e-mail: info@ archmedia.pl