logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

Zgłoszenie na konferencję

XXXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
online, w dn. 9 - 12 kwietnia 2024 r.


Formularz zgłoszeniowy

Dane zgłaszanych uczestników
Lp. Imię Nazwisko Funkcja Telefon E-mail Akcja
1

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 850,00 netto + 23%VAT od osoby.

Kod rabatowy (jeśli przyznano)
Wpisz kod rabatowy:
Dane do faktury VAT (NABYWCA)
Panel umożliwia pobranie lub weryfikację danych firmy bezpośrednio z GUS
Jeśli NIP jest wklejany - po wklejeniu należy nacisnąć klawisz Spacji
W przypadku braku NIP-u należy wpisać dziesięć zer
NIP *:
Nazwa firmy /Imię i nazwisko:*
Ulica*:
Nr domu/lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Województwo*:
Branża *:
Dane osoby zgłaszającej uczestników:
Imię *:
Nazwisko *:
Telefon *:
E-mail *: