logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

Regulamin sprzedaży materiałów konferencyjnych

Obowiązuje od 2011-10-11.
Aktualizacja 2023-03-03
Aktualizacja dotyczy zmiany cennika usług InPOST

§1.
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż materiałów konferencyjnych pod internetowym adresem www.archmedia.pl jest prowadzona przez firmę ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400, tel. +48 600 35 88 40, organizatora konferencji szkoleniowych zwanego dalej "Sprzedającym".

2. Materiały konferencyjne są sprzedawane wyłącznie w wersji drukowanej, w postaci książkowej lub - w przpadku braku wydania drukarskiego - skoroszytu z wpinanymi kartkami formatu A4, jako zszywka konferencyjna.

3. Kartki materiałów są drukowane jednostronnie w celu zapewnienia miejsca na notatki i uzupełnienia nanoszone podczas wykładów.

4. Ze względu na ograniczenia wynikające z przestrzegania praw autorskich nie przewiduje się dystrybucji materiałów w formie elektronicznej.

5. Przez Kupującego należy rozumieć osobę prawną, spółki osobowe i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo.

§2.
Zamówienia

1. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są przez stronę internetową www.archmedia.pl. ("Serwis") za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce Materiały konferencyjne.

2. Z chwilą wysłania zamówienia do Serwisu, Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Serwisu i zostało przyjęte do realizacji. W potwierdzeniu znajduje się data i numer zamówienia, na który należy się powoływać w przypadku dokonywania płatności poprzez przelew bankowy lub w przypadku pytań czy reklamacji.

3. W potwierdzeniu podane są tytuły zamówionych materiałów oraz liczba egzemplarzy, zadeklarowany sposób odbioru, kwota do zapłaty brutto, dane do przelewu oraz adres wysyłki materiałów - jeśli taka forma odbioru została zadeklarowana przez Kupującego i dane kontaktowe Kupującego.

4. W potwierdzeniu znajdują się również dane do faktury VAT wprowadzone przez Kupującego.

5. Kupujący poprzez formularz może również złożyć zamówienie materiałów konferencyjnych bez konieczności ich zakupu - z zaznaczeniem opcji "odbiór w dniu konferencji" - do wglądu w dniu konferencji. Wtedy też może podjąć decyzję o ich zakupie lub zrezygnować z ich zakupu bez żadnych konsekwencji.

§3.
Zmiany w zamówieniu

Zmiany w zamówieniu, łącznie z jego anulowaniem, są możliwe do dnia zaksięgowania wpłaty należności za zamówione materiały i wystawienia faktury. Zmian można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@archmedia.pl potwierdzonych przez Sprzedającego e-mailem zwrotnym lub dzwoniąc pod numer telefonu + 48 600 358 840.

§4.
Realizacja zamówień

1. Kupujący ma dwie możliwości otrzymania zamówionych materiałów:

1) odbiór osobisty w dniu i miejscu organizacji konferencji, jeśli taka opcja została zadeklarowana przy wypełnianiu formularza zamówienia; odbiór materiałów kwitowany jest podpisem,

2) przesyłką realizowaną za pośrednictwem paczkomatów InPost pod wskazany przez Kupującego kompletny adres paczkomatu podany w formularzu zamówienia.

2. Wysyłka zamówionych materiałów konferencyjnych realizowana jest wyłącznie po zaksięgowaniu należności z tytułu zamówienia.

3. Wysyłka zamówionych materiałów konferencyjnych jest realizowana w przeciągu 3-7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu; czas dostawy określony jest przez regulamin firmy InPost.

4. Faktura VAT za zakupione materiały konferencyjne wystawiana jest z datą zaksięgowania należności za materiały konferencyjne na konto Sprzedającego i wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

§5.
Formy płatności i koszty przesyłki

1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

1) przy odbiorze osobistym - przedpłata na konto lub gotówka w dniu odbioru za zakupione materiały,

2) przy przesyłce zamówionych materiałów za pośrednictwem firmy InPost - przedpłata na konto; koszty wysyłki ponosi Kupujący zgodnie z poniższym taryfikatorem:

Rodzaj wysyłkiWymiary przesyłkiKoszt wysyłki (brutto)
paczkomat InPostGabaryt A - maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm16,99 zł
Gabaryt B - maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm18,99 zł
kurier InPostGabaryt A - maksymalne wymiary: 8 x 38 x 64 cm19,99 zł
Gabaryt B - maksymalne wymiary: 19 x 38 x 64 cm21,00 zł

2. W przypadku płatności przelewem wpłat należy dokonywać na konto wskazane w formularzu zamówienia.

3. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego z jego winy, koszty zwrotu przesyłki ponosi Kupujący.

§6.
Reklamacje

1. Reklamacje zakupionych materiałów konferencyjnych można składać w formie elektronicznej na adres info@archmedia.pl, telefonicznie pod numer +48 600-35-88-40 lub ustnie w dniu odbioru zakupionych materiałów.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanej przesyłki lub na bieżąco w dniu zakupu przy odbiorze bezpośrednim podczas konferencji.

3. Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.

4. Sprzedający nie przyjmuje odesłanych wadliwych egzemplarzy materiałów konferencyjnych w formie przesyłek za pobraniem.

5. Wadliwe egzemplarze materiałów konferencyjnych zostaną niezwłocznie wymienione na egzemplarze bez wad, a jeżeli nie będzie to możliwe np. z powodu braku materiałów, na życzenie Kupującego Sprzedający zwraca kwotę po jakiej zostały zakupione materiały lub wysyła egzemplarze bez wad pod wskazany przez Kupującego adres na koszt Sprzedającego.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. dnia 17 marca 2020 roku.