logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

RENOWACJE KONSTRUKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Miasta i terminy konferencji:

Część I
Gdańsk - 25 czerwca 2019 r.
Poznań - 29 października 2019 r.Uwaga. Zmiana miejsca konferencji!

Część II
Warszawa – 30 września 2019 r.

Przygotowanie i prowadzenie:
prof. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Ze względu na obszerność tematyki szkoleniowej problematykę renowacji konstrukcji w obiektach zabytkowych podzielono na dwie części. Problematyka została opisana w dwuczęściowej monografii przygotowanej przez Profesora Łukasza Drobca.

Część I:
1. Drewniane więźby dachowe, systematyka.
2. Drewniane więźby dachowe, uszkodzenia i naprawy.
3. Naprawy murowanych wież kościołów.
4. Stropy masywne, systematyka, uszkodzenia i naprawy.

Część II.:
1. Naprawa murowanych ścian
2. Stropy drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy
3. Systematyka i naprawy sklepień
4. Ściany drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy

Część I dostępna w sprzedaży na pdstronie serwisu Materiały konferencyjne. Część II w trakcie przygotowywania.

image

Spis treści części I: pokaż więcej

Wprowadzenie
1 Drewniane więźby dachowe. Systematyka
1.1 Wprowadzenie
1.2 Podział więźb dachowych
1.3 Więźba krokwiowa
1.4 Więźby jętkowe
1.4.1 Podstawowe więźby jętkowe
1.4.2 Więźby jętkowe storczykowe
1.4.3 Więźby jętkowe stolcowe (o stolcach pionowych i leżących)
1.4.4 Więźby jętkowe wieszarowe
1.5 Więźby płatwiowe i płatwiowo-kleszczowe
1.5.1 Więźby płatwiowe
1.5.2 Więźby płatwiowo-kleszczowe o stolcach stojących
1.5.3 Więźby płatwiowo-kleszczowe o stolcach pochyłych
1.5.4 Więźby płatwiowo-kleszczowe wieszarowe
1.5.5 Więźby płatwiowo-kleszczowe wieszarowo-rozporowe
1.6 Kratownice
Literatura do rozdziału 1

2 Drewniane więźby dachowe. Uszkodzenia i naprawy
2.1 Naprawa a konserwacja obiektów historycznych
2.2 Typowe uszkodzenia i naprawy więźb dachowych
2.3 Wzmocnienie elementu więźby innym elementem drewnianym
2.4 Wymiana elementu na nowy
2.5 Zmiana schematu statycznego
2.6 Wzmocnienie elementu innym materiałem
2.7 Wymiana elementu lub konstrukcji na inna konstrukcję
Literatura do rozdziału 2

3 Naprawy murowanych wież kościołów
3.1 Przyczyny i rodzie uszkodzeń murowanych wież
3.2 Specyfika murów zabytkowych
3.3 Naprawy uszkodzonych murowanych wież
3.3.1 Przemurowanie
3.3.2 Zszycie rys
3.3.3 Spoinowanie
3.3.4 Kotwienie
3.4 Przykład renowacji hełmu wieży kościoła p.w. Piotra i Pawła w Katowicach
3.5 Przykład renowacji wież bazyliki p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie
Górniczej
3.6 Przykład renowacji wieży kościoła Mariackiego w Katowicach
3.7 Przykład renowacji wież kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej
Literatura do rozdziału 3

4 Stropy masywne, systematyka, uszkodzenia i naprawy
4.1 Rodzaje konstrukcji stropowych w starym budownictwie
4.1.1 Stropy z belkami stalowymi
4.1.2 Stropy z belkami żelbetowymi
4.1.3 Stropy żelbetowe
4.2 Przyczyny uszkodzeń i typowe uszkodzenia stropów masywnych
4.2.1 Uszkodzenia stropów z belkami stalowymi
4.2.2 Uszkodzenia stropów z belkami żelbetowymi
4.2.3 Uszkodzenia stropów żelbetowych
4.3 Sposoby napraw
4.3.1 Naprawy stropów z belkami stalowymi
4.3.2 Naprawy stropów żelbetowych
4.3.3 Wymiany stropów
Literatura do rozdziału 4

Spis treści części II: pokaż więcej

Wprowadzenie
1 Sklepienia
1.1 Wprowadzenie
1.2 Podział sklepień
1.2.1 Kopuły i sklepienia żaglaste
1.2.2 Sklepienia kolebkowe
1.2.3 Sklepienia kolebkowe z gurtami
1.2.4 Sklepienia ostrołukowe
1.2.5 Sklepiania klasztorne i krzyżowe
1.2.6 Sklepienia krzyżowo-żebrowe
1.2.7 Sklepienia piastowskie
1.2.8 Sklepienie gwiaździste
1.2.9 Sklepienia sieciowe
1.2.10 Sklepienia kryształowe
1.2.11 Sklepiania palmowe
1.2.12 Sklepiania wachlarzowe
1.2.13 Sklepienie zwierciadlane
1.2.14 Sklepiania Rabitza
1.3 Uszkodzenia sklepień
1.4 Naprawy sklepień
1.4.1 Wzmocnienie przez zszycie
1.4.2 Wzmocnienia powierzchniowe
1.5 Przykłady napraw
1.5.1 Kościół ewangelicki matki Ewy w Bytomiu-Miechowicach
1.5.2 Bazylika w Strzemieszycach
1.5.3 Kościół św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej
Literatura do rozdziału 1

2 Murowane ściany
2.1 Wprowadzenie
2.2 Prace poprzedzające naprawę
2.3 Naprawa przez przemurowanie
2.3.1 Zasady zastosowania metody
2.3.2 Technologia wykonania i stasowane materiały
2.3.3 Analiza obliczeniowa
2.3.4 Współpraca strefy wzmocnionej z murem istniejącym
2.4 Zszycie rys zbrojeniem
2.4.1 Zasady stosowania metody
2.4.2 Technologia wykonania i stosowane materiały
2.4.3 Analiza obliczeniowa
2.4.4 Współpraca strefy wzmocnionej z murem
2.4.5 Wyniki badań efektywności wzmocnienia
2.5 Ankrowanie
2.5.1 Zasady stosowania metody
2.5.2 Technologia wykonania i stosowane materiały
2.5.3 Analiza obliczeniowa
2.6 Wzmocnienie powierzchniowe
2.6.1 Zasady stosowania metody
2.6.2 Technologia wykonania i stosowane materiały
2.6.3 Analiza obliczeniowa
2.7 Przykłady napraw
2.7.1 Naprawa ściany uszkodzonej przez zawalony pomost przenośnika taśmowego
2.7.2 Naprawa zarysowanych murów międzyokiennych
2.7.3 Naprawa przybudówki odspojonej od bryły budynku
Literatura do rozdziału 2

3 Drewniane stropy
3.1 Wprowadzenie
3.2 rodzaje stropów drewnianych
3.2.1 Stropy belkowe
3.2.2 Stropy belkowo-wsuwkowe
3.2.3 Stropy kasetonowe
3.2.4 Stropy ramowe
3.2.5 Stropy płaskie
3.3 Przyczyny uszkodzeń stropów
3.4 Sposoby napraw
Literatura do rozdziału 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych Poznań 2019-10-29 2019-10-25

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl