logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

RENOWACJE KONSTRUKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH

Miasta i terminy konferencji:

Część I
Gdańsk - 25 czerwca 2019 r.
Poznań - 29 października 2019 r.

Część II
Warszawa – 30 września 2019 r.

Przygotowanie i prowadzenie:
prof. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Ze względu na obszerność tematyki szkoleniowej problematykę renowacji konstrukcji w obiektach zabytkowych podzielono na dwie części. Problematyka została opisana w dwuczęściowej monografii przygotowanej przez Profesora Łukasza Drobca.

Część I:
1. Drewniane więźby dachowe, systematyka.
2. Drewniane więźby dachowe, uszkodzenia i naprawy.
3. Naprawy murowanych wież kościołów.
4. Stropy masywne, systematyka, uszkodzenia i naprawy.

Część II.:
1. Stropy drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy.
2. Ściany drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy.
3. Naprawa sklepień.
4. Naprawa murowanych ścian.

Część I dostępna w sprzedaży na pdstronie serwisu Materiały konferencyjne. Część II w trakcie przygotowywania.

image

Spis treści części I: pokaż więcej

Wprowadzenie
1 Drewniane więźby dachowe. Systematyka
1.1 Wprowadzenie
1.2 Podział więźb dachowych
1.3 Więźba krokwiowa
1.4 Więźby jętkowe
1.4.1 Podstawowe więźby jętkowe
1.4.2 Więźby jętkowe storczykowe
1.4.3 Więźby jętkowe stolcowe (o stolcach pionowych i leżących)
1.4.4 Więźby jętkowe wieszarowe
1.5 Więźby płatwiowe i płatwiowo-kleszczowe
1.5.1 Więźby płatwiowe
1.5.2 Więźby płatwiowo-kleszczowe o stolcach stojących
1.5.3 Więźby płatwiowo-kleszczowe o stolcach pochyłych
1.5.4 Więźby płatwiowo-kleszczowe wieszarowe
1.5.5 Więźby płatwiowo-kleszczowe wieszarowo-rozporowe
1.6 Kratownice
Literatura do rozdziału 1

2 Drewniane więźby dachowe. Uszkodzenia i naprawy
2.1 Naprawa a konserwacja obiektów historycznych
2.2 Typowe uszkodzenia i naprawy więźb dachowych
2.3 Wzmocnienie elementu więźby innym elementem drewnianym
2.4 Wymiana elementu na nowy
2.5 Zmiana schematu statycznego
2.6 Wzmocnienie elementu innym materiałem
2.7 Wymiana elementu lub konstrukcji na inna konstrukcję
Literatura do rozdziału 2

3 Naprawy murowanych wież kościołów
3.1 Przyczyny i rodzie uszkodzeń murowanych wież
3.2 Specyfika murów zabytkowych
3.3 Naprawy uszkodzonych murowanych wież
3.3.1 Przemurowanie
3.3.2 Zszycie rys
3.3.3 Spoinowanie
3.3.4 Kotwienie
3.4 Przykład renowacji hełmu wieży kościoła p.w. Piotra i Pawła w Katowicach
3.5 Przykład renowacji wież bazyliki p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie
Górniczej
3.6 Przykład renowacji wieży kościoła Mariackiego w Katowicach
3.7 Przykład renowacji wież kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej
Literatura do rozdziału 3

4 Stropy masywne, systematyka, uszkodzenia i naprawy
4.1 Rodzaje konstrukcji stropowych w starym budownictwie
4.1.1 Stropy z belkami stalowymi
4.1.2 Stropy z belkami żelbetowymi
4.1.3 Stropy żelbetowe
4.2 Przyczyny uszkodzeń i typowe uszkodzenia stropów masywnych
4.2.1 Uszkodzenia stropów z belkami stalowymi
4.2.2 Uszkodzenia stropów z belkami żelbetowymi
4.2.3 Uszkodzenia stropów żelbetowych
4.3 Sposoby napraw
4.3.1 Naprawy stropów z belkami stalowymi
4.3.2 Naprawy stropów żelbetowych
4.3.3 Wymiany stropów
Literatura do rozdziału 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych cz. II Warszawa 2019-09-30 2019-09-27
Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych Poznań 2019-10-29 2019-10-25

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl