logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

W bieżącym roku planujemy konferencje dotyczące obiektów zabytkowych w dwóch tematach:

- Adaptacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej,

- Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych.

ADAPTACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (ZESPOŁÓW KAMIENIC) I POPRZEMYSŁOWYCH NA CELE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Miasta i terminy konferencji:
Poznań – 25 kwietnia 2018r.
Wrocław – 26 kwietnia 2018r.
Kraków – 8 maja 2018r.
Gdańsk – 16 maja 2018r.
Łódż – 25 września 2018r. Wskazówki dojazdu do ŁSSE

Realizacja wniosków dotyczących funduszy unijnych na lata 2014-2020 przeznaczonych na rewitalizację i modernizację starego budownictwa pozwoli inwestorom prywatnym, jak i samorządom na inwestycje związane z renowacją obiektów zabytkowych.

Konferencja jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie tematyką renowacji budynków zabytkowych oraz nadaniem obiektom industrialnym współczesnych funkcji użytkowych, będących alternatywą oraz ciekawszą dla przyszłych użytkowników propozycją w stosunku do nowego, standardowego budownictwa.

Celem spotkania jest przedstawienie przez zaproszonych ekspertów z Politechniki Śląskiej rozwiązań kompleksowego, wzorcowego oraz bezawaryjnego wykonania systemów naprawczych wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów rewitalizowanych.

Zaproszeni zostali również architekci do przedstawienia swoich projektów dotyczących realizacji rewitalizacji obiektów poprzemysłowych:
1. Rewitalizacja XIX-wiecznej fabryki Grohmana w Łodzi - mgr inż. arch. Anna Grabowska, AGG - Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o.

Eksperci:

dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż więcej...

- Politechnika Śląska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Zainteresowania techniczno-naukowe: zagadnienia remontowe budynków, mykologia, ochrona cieplno-wilgotnościowa budynków, auditing energetycznych. Informacje dodatkowe: autor wielu publikacji naukowych oraz opracowań projektowo-eksperckich z zakresu fizyki budowli.

dr inż. Paweł Krauze więcej...

- Politechnika Śląska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Zainteresowania techniczno-naukowe: ochrona cieplna budynków, diagnostyka termowizyjna. Informacje dodatkowe: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (projektowo-wykonawcze), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset opracowań projektowo-eksperckich z zakresu fizyki budowli.

dr inż. Tomasz Steidlwięcej...

- Politechnika Śląska, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Zainteresowania techniczno-naukowe: ochrona cieplno-wilgotnościowa budynków, auditing energetyczny. Informacje dodatkowe: audytor energetyczny, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset opracowań projektowo-eksperckich z zakresu fizyki budowli.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi przygotowanymi specjalnie na tę konferencję. Materiały będą dostępne do odbioru w dniu konferencji.

RENOWACJE KONSTRUKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

USZKODZENIA I SYSTEMY NAPRAWCZE KONSTRUKCJI

Miasta i terminy konferencji:
Warszawa – 22 listopada 2018r.

Przygotowanie i prowadzenie:
prof. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Ze względu na obszerność tematyki szkoleniowej problematykę renowacji konstrukcji w obiektach zabytkowych podzielono na dwie części realizowane jako część I w 2018 roku i część II, która będzie zrealizowana w 2019 roku. Obie części problematyki szkoleniowej będzie obejmowała dwuczęściowa monografia przygotowana przez Profesora Łukasza Drobca.

Część I - 2018r.:
1. Drewniane więźby dachowe, systematyka.
2. Drewniane więźby dachowe, uszkodzenia i naprawy.
3. Naprawy murowanych wież kościołów.
4. Stropy masywne, systematyka, uszkodzenia i naprawy.

Część II - 2019r.:
1. Stropy drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy.
2. Ściany drewniane, systematyka, uszkodzenia i naprawy.
3. Naprawa sklepień.
4. Naprawa murowanych ścian.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Nazwa konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Adaptacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych (zespołów kamienic) i poprzemysłowych Łódź 2018-09-25 2018-09-22
Renowacje konstrukcji w obiektach zabytkowych Warszawa 2018-11-22 2018-11-20

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl

Partnerzy konferencji