logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
W KONSTRUKCJACH STALOWYCH

Miasta i terminy konferencji:

Poznań – 28 lutego 2018r.
Wrocław – 1 marca 2018r.
Katowice – 6 czerwca 2018r.
Gdańsk - 8 listopada 2018r.

Przygotowanie i prowadzenie:
- dr inż. Łukasz Skotny, Politechnika Wrocławska, ENTERFEA
- dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, STAHLBAU

Program:

1. Wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji prętowych wg PN-EN 1993-1-1 - Sławomir Labocha

2. Zwichrzenie elementów zginanych wg PN-EN 1993-1-1 - Sławomir Labocha

3. Modelowanie węzłów podatnych wg PN-EN 1993-1-8 - Łukasz Skotny

4. Obliczenia konstrukcji powłokowych wg PN-EN 1993-1-6 - Łukasz Skotny

Słuchacze: konstruktorzy i projektanci konstrukcji, producenci i wykonawcy konstrukcji, inwestorzy.

image

Materiały konferencyjne dostępne w sprzedaży na pdstronie serwisu Materiały konferencyjne

Spis treści: pokaż

I. OBLICZENIA KONSTRUKCJI POWŁOKOWYCH WG PN-EN 1993-1-6
1. Wstęp
2. Stany graniczne w powłokach
3. Dokładność wykonania powłok
4. Podejście analityczne do wymiarowania
5. Podejście numeryczne do wymiarowania
6. Podsumowanie
Literatura

II. MODELOWANIE WĘZŁÓW PODATNYCH WG PN-EN 1993-1-8
1. Wstęp
2. Kiedy sztywność połączeń ma znaczenie
3. Poślizg w połączeniu jako rodzaj „sztywności”
4. Wyznaczanie sztywności
5. Wyznaczanie sztywności węzła w sposób numeryczny
6. Podsumowanie

III. OKREŚLANIE MOMENTU KRYTYCZNEGO ELEMENTÓW ZGINANYCH WG PN-EN 1993-1-1
1. Wzory podstawowe i formuły analityczne
1.1 Wprowadzenie
1.2 Elementy zginane, jednoprzęsłowe, podparte widełkowo
2. Przykłady obliczeniowe
2.1.Elementy jednoprzęsłowe swobodnie podparte
2.2 Elementy obciążenie momentami na podporach
2.3 Elementy obciążone poprzecznie
2.4.Elementy obciążone oddziaływaniami złożonymi
3. Podsumowanie i wnioski
4. Bibliografia

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY STATECZNOŚCI OGÓLNEJ WG PN-EN 1993-1-1
1. Wzory podstawowe
1.1 Wprowadzenie
1.2 Ogólna ocena statecznosći elementów
2. Analizy numeryczne w ocenie globalnej stateczności
2.1.Wprowadzenie
2.2 Analiza elementu jednoprzesłowego z pośrednim dyskretnym podparciem
2.3 Analiza ramy z podatnym węzłem
3. Podsumowanie i wnioski
4. Bibliografia

Eksperci:

dr inż. Łukasz Skotny więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 obronił doktorat dotyczący stateczności powłok stalowych. Od rozpoczęcia doktoratu równolegle pracuje naukowo i dydaktycznie: na Politechnice Wrocławskiej (obecnie jako adiunkt) oraz w przemyśle, prowadząc własne biuro projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami stalowymi, w szczególności numeryczną analizą stateczności elementów (w tym powłok). Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów zrealizowanych w kilkunastu krajach na 5 kontynentach oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu konstrukcji stalowych wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Członek zespołu, który zrealizował na Politechnice grant naukowy dotyczący nośności granicznej słupów w silosach stalowych z blach falistych.

dr inż. Sławomir Labocha więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W 2000 obronił w Politechnice Warszawskiej doktorat dotyczący dynamiki prętów cienkościennych. Pracę naukowo-dydaktyczną, najpierw w Politechnice Częstochowskiej, obecnie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, łączy z pracą w przemyśle, prowadząc własne biuro badawczo-projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami budowlanymi, głównie przemysłowymi, stalowymi i zespolonymi stalowo-betonowymi oraz konstrukcjami maszyn ciężkich, wraz z implementacją numerycznych metod analiz statyki, stateczności i dynamiki tych konstrukcji. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów konstrukcji budowlanych, w tym hal, fundamentów specjalnych, przemysłowych konstrukcji wsporczych, wież, słupów energetycznych, masztów i kominów oraz maszyn i urządzeń z obszaru przemysłu offshore, w tym suwnic, wciągarek, kontenerów i elementów platform wydobywczych. Autor i współautor kilku podręczników z zakresu konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, dynamiki konstrukcji i implementacji metody MES oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl

Partnerzy konferencji