logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

KONSTRUKCJE STALOWE
- UJĘCIE NORMOWE I MES NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Miasta i terminy konferencji:
Warszawa - 7 czerwca 2019r.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu projektowania konstrukcji stalowych według metody MES i EUROKODÓW na przykładach z realizacji projektów zbiorników na ciecze, kominów i elementów przemysłowych hal stalowych.

Szkolenie poprowadzą projektanci-eksperci: dr inż. Łukasz Skotny i dr inż. Sławomir Labocha, którzy przedstawią przyjęte założenia, uproszczenia modeli obliczeniowych oraz algorytmy wykonania obliczeń na bazie swoich doświadczeń i porównają obie metody. Uzupełnienie szkolenia stanowią zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż. oraz komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji.

Program:

1. Wymiarowanie zbiornika na ciecz w oparciu o MES - dr inż. Łukasz Skotny

2. Wymiarowanie statyczne komina w oparciu o MES - dr inż. Łukasz Skotny

3. Wymiarowanie zbiorników na ciecze zgodnie z Eurokodami - dr inż. Sławomir Labocha

4. Wymiarowanie statyczne komina zgodnie z Eurokodami - dr inż. Sławomir Labocha

5. Nowe trendy w projektowaniu hal stalowych – porównanie podejścia klasycznego z metodą ogólną - mgr inż. Adam Machowiak

Słuchacze: konstruktorzy i projektanci konstrukcji, producenci i wykonawcy konstrukcji, inwestorzy.

image

Dedykowane materiały konferencyjne dostępne w sprzedaży na pdstronie serwisu Materiały konferencyjne. Do sprzedazy wysyłkowej po 7 czerwca 2019 r.

Spis treści: pokaż

I. WYMIAROWANIE ZBIORNIKA NA CIECZ W OPARCIU O MES
1. Wstęp
2. Dzisiejszy bohater – zbiornik
2.1. Geometria
2.2. Zakres modelu
2.3. Model geometrii
2.4. Przyjęte grubości blach
2.5. Detale połączeń
2.6. Użebrowanie
2.7. Siatkowanie modelu
2.8. Kontakty
3. Obciążenia
4. Wstęp do analiz numerycznych
4.1. Na początek coś łatwego
4.2. Prosty przykład nieliniowy
4.3. Nośność jest zależna od obciążenia
4.4. Czym jest mnożnik obciążenia
5. Wyniki analiz numerycznych
5.1. Zbiornik pełny
5.2. Zbiornik pusty – analiza stateczności
5.2.1. Model bez imperfekcji – nośność krytyczna
5.2.2. Model z imperfekcjami – nośność graniczna
6. Podsumowanie

II. WYMIAROWANIE STATYCZNE KOMINA W OPARCIU O MES
1. Wstęp
2. Komin jaki jest każdy widzi
3. Siatka elementów skończonych
4. Obciążenia
5. Spiętrzenia naprężeń i co z nimi robić!
5.1. Co to jest spiętrzenie naprężeń 31 5.2. No to w takim razie… czemu to wszystko działa?
5.2.1. Trzech facetów i kamień
5.2.2. Jak działa analiza materiałowo nieliniowa w belce
5.3. Kiedy to nie działa
5.4. MES i te „złe” spiętrzenia naprężeń
5.4.1. Jak działają niezbieżne naprężenia
5.4.2. Typowe rozwiązania
5.5. Do rozważenia
5.6. Co warto zapamiętać
6. Analiza MES komina
6.1. Komin i analizy liniowe
6.2. Komin i analizy nieliniowe
6.2.1. Model bez imperfekcji
6.2.2. Model z imperfekcjami
6.3. Porównanie metody liniowej i nieliniowej

III. WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI POWŁOKOWYCH ZGODNIE Z EUROKODAMI
1. Eurokod 3 - PN-EN 1993-1-
1.1 Podstawy obliczeń i modelowania
1.2 Stan graniczny LS1 - Zniszczenie plastyczne
1.3 Stan graniczny LS2 - Nieprzystosowanie plastyczne
1.4 Stan graniczny LS3 - Niestateczność
1.5 Stan graniczny LS4 - Zmęczenie
2. Eurokod 3 - PN-EN 1993-3-2 Kominy
2.1 Podstawy obliczeń i modelowania
2.2 Wybrane zagadnienia konstrukcyjne
3. Eurokod 3 - PN-EN 1993-4-2 Zbiorniki
3.1 Podstawy obliczeń i modelowania
3.2 Wybrane zagadnienia konstrukcyjne
3.3 Zbiornik walcowy o płaszczu z blach skręcanych

IV. WYMIAROWANIE KOMINA ZGODNIE Z EUROKODAMI. ARKUSZ MATHCAD

Eksperci:

dr inż. Łukasz Skotny więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 obronił doktorat dotyczący stateczności powłok stalowych. Od rozpoczęcia doktoratu równolegle pracuje naukowo i dydaktycznie: na Politechnice Wrocławskiej (obecnie jako adiunkt) oraz w przemyśle, prowadząc własne biuro projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami stalowymi, w szczególności numeryczną analizą stateczności elementów (w tym powłok). Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów zrealizowanych w kilkunastu krajach na 5 kontynentach oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu konstrukcji stalowych wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Członek zespołu, który zrealizował na Politechnice grant naukowy dotyczący nośności granicznej słupów w silosach stalowych z blach falistych.

dr inż. Sławomir Labocha więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W 2000 obronił w Politechnice Warszawskiej doktorat dotyczący dynamiki prętów cienkościennych. Pracę naukowo-dydaktyczną, najpierw w Politechnice Częstochowskiej, obecnie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, łączy z pracą w przemyśle, prowadząc własne biuro badawczo-projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami budowlanymi, głównie przemysłowymi, stalowymi i zespolonymi stalowo-betonowymi oraz konstrukcjami maszyn ciężkich, wraz z implementacją numerycznych metod analiz statyki, stateczności i dynamiki tych konstrukcji. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów konstrukcji budowlanych, w tym hal, fundamentów specjalnych, przemysłowych konstrukcji wsporczych, wież, słupów energetycznych, masztów i kominów oraz maszyn i urządzeń z obszaru przemysłu offshore, w tym suwnic, wciągarek, kontenerów i elementów platform wydobywczych. Autor i współautor kilku podręczników z zakresu konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, dynamiki konstrukcji i implementacji metody MES oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA
tel. 600 358 840, e-mail: info@ archmedia.pl