logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

KONSTRUKCJE STALOWE
- UJĘCIE NORMOWE I MES NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Miasta i terminy konferencji:
Warszawa - 7 czerwca 2019r.

Przygotowanie i prowadzenie:
- dr inż. Łukasz Skotny, Politechnika Wrocławska, ENTERFEA
- dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, STAHLBAU

Program:

1. Wymiarowanie zbiorników na ciecze zgodnie z Eurokodami - Sławomir Labocha

2. Wymiarowanie zbiorników na ciecze w oparciu o MES - Łukasz Skotny

3. Wymiarowanie komina zgodnie z Eurokodami - Sławomir Labocha

4. Wymiarowanie komina w oparciu o MES - Łukasz Skotny

5. Hale stalowe (przemysłowe)- Łukasz Skotny, Sławomir Labocha

Słuchacze: konstruktorzy i projektanci konstrukcji, producenci i wykonawcy konstrukcji, inwestorzy.

Eksperci:

dr inż. Łukasz Skotny więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 obronił doktorat dotyczący stateczności powłok stalowych. Od rozpoczęcia doktoratu równolegle pracuje naukowo i dydaktycznie: na Politechnice Wrocławskiej (obecnie jako adiunkt) oraz w przemyśle, prowadząc własne biuro projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami stalowymi, w szczególności numeryczną analizą stateczności elementów (w tym powłok). Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów zrealizowanych w kilkunastu krajach na 5 kontynentach oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu konstrukcji stalowych wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Członek zespołu, który zrealizował na Politechnice grant naukowy dotyczący nośności granicznej słupów w silosach stalowych z blach falistych.

dr inż. Sławomir Labocha więcej...

- absolwent wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W 2000 obronił w Politechnice Warszawskiej doktorat dotyczący dynamiki prętów cienkościennych. Pracę naukowo-dydaktyczną, najpierw w Politechnice Częstochowskiej, obecnie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, łączy z pracą w przemyśle, prowadząc własne biuro badawczo-projektowe. Naukowo i zawodowo zajmuje się konstrukcjami budowlanymi, głównie przemysłowymi, stalowymi i zespolonymi stalowo-betonowymi oraz konstrukcjami maszyn ciężkich, wraz z implementacją numerycznych metod analiz statyki, stateczności i dynamiki tych konstrukcji. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor projektów konstrukcji budowlanych, w tym hal, fundamentów specjalnych, przemysłowych konstrukcji wsporczych, wież, słupów energetycznych, masztów i kominów oraz maszyn i urządzeń z obszaru przemysłu offshore, w tym suwnic, wciągarek, kontenerów i elementów platform wydobywczych. Autor i współautor kilku podręczników z zakresu konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, dynamiki konstrukcji i implementacji metody MES oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny - 200,00 zł netto + 23% VAT.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Nazwa konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Konstrukcje stalowe Warszawa 2019-06-07 2019-06-05

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl

Partnerzy konferencji