logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

SZKOLENIA 2020

W bieżącym roku szkoleniowym zaplanowano nastepujące szkolenia:

I. ZASADY WYMIAROWANIA, OCENA STANU TECHNICZNEGO I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

ZAAWANSOWANE ANALIZY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Pokaż więcej o szkoleniu

Konferencje adresowane do projektantów konstrukcji, architektów, inżynierów budownictwa, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkolenia:

prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski

pokaż więcej o prowadzącym

prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski - absolwent Politechniki Warszawskiej i Technische Universität w Monachium.
W latach 1980-1987 był kierownikiem biura rozwoju i projektowania w firmie budowlanej w Dusseldorfie, a w latach 1988-1989 Visiting Profesor na Uniwersytetach Boulder i Stanford w USA.
Od 1990 roku jest dyrektorem międzynarodowej firmy eksperckiej Exponent w Dusseldorfie, profesorem Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie i przysięgłym biegłym sądowym w Niemczech.
Od 2011 roku jest też rzeczoznawcą polskim i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ma w dorobku około 200 publikacji i ponad 1000 projektów i ekspertyz w różnych krajach świata, wygłasza wykłady na międzynarodowych konferencjach techniczno-naukowych i seminariach szkoleniowych. W Polsce są nimi m. i. „Awarie Budowlane” i „Energia”. Specjalnościami docenta są konstrukcje przemysłowe typu Hale Fabryczne, Kominy Przemysłowe, Konstrukcje Parkingowe, Piece Przemysłowe, Płyty Fundamentowe, Posadzki Przemysłowe, Siłownie Wiatrowe, Tunele, Wieże Telewizyjne, Telekomunikacyjne i Zbiorniki.

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa - 27-28 sierpnia 2020 r.

Cel szkolenia

Przedstawienie przykładów wymiarowania i diagnostyki stanu technicznego konstrukcji na podstawie szeregu własnych projektów i ekspertyz w budownictwie infrastrukturalnym i przemysłowym. Osiągnięcie tego celu zapewni omówienie następujących tematów:
- projektowanie przy uwzględnieniu spadku sztywności w wyniku zarysowania betonu,
- ustalanie sił wewnętrznych, naprężeń, stref ściskanych, szerokości rys i odkształceń,
- pomiary anomalii, niedoskonałości, ubytków, etc.,
- ocena stanu technicznego konstrukcji i ewentualnych przyczyn awarii,
- metody przebudowy, napraw i wzmocnień,
- kontrola jakości wykonawstwa, błędy wykonawcze i eksploatacyjne.

Program szkolenia

DZIEŃ 1. Przedpołudnie 09:00 do 12:00 (3 godziny)

ELEMENTY ANALIZY
Analiza Rys w konstrukcjach żelbetowych (45‘)
Ustalanie właściwych momentów w konstrukcjach żelbetowych (45‘)
PRZERWA (20‘)
Ocena pracy stropu garażu podziemnego, Düsseldorf (45‘)
Omówienie technik pomiarowych (25‘)

DZIEŃ 1. Popołudnie 13:00 do 16:00 (3 godziny)

WIEŻE I MASZTY
Przedstawienie współczesnych kominów przemysłowych (45‘)
Zbliżenie zagadnień siłowni wiatrowych (45‘)
PRZERWA (20‘)
Wzmocnienie wieży telewizyjnej, Düsseldorf (45‘)
Wzmocnienie masztu telekomunikacyjnego, Wrocław (25‘)

DZIEŃ 2. Przedpołudnie 09:00 do 12:00 (3 godziny)

FUNDAMENTY, POSADZKI, PIECE
Właściwe wymiarowanie płyty pod kotłownią, Bełchatów (45‘)
Analiza nieszczelnej płyty garażu podziemnego, Hannover (45‘)
PRZERWA (20‘)
Wymiarowanie posadzki przemysłowej, Raben (45‘)
Analiza awarii spalarni drewna, Baruth (25‘)

DZIEŃ 2. Popołudnie 13:00 do 16:00 (3 godziny)

ZBIORNIKI
Ocena wybrzuszenia ścian bunkra na odpady, Mannheim (45‘)
Błędy w wymiarowaniu zbiornika na solankę, Katar (45‘)
PRZERWA (20‘)
Ocena kolapsu prefabrykowanej hali fabrycznej, Wuppertal (45‘)
Wymiarowanie zbiornika na gaz ciekły, Bahrain (25‘)

REZERWA

Wzmocnienie komina przemysłowego torkretem, Berlin (25‘)

W programie szkolenia przewidziane są również prezentacje produktowe producentów – Sponsorów szkolenia.

Szkolenie płatne - dofinansowane przez Partnerów konferencji - Sponsorów.

Koszt szkolenia: 1 000,00 zł netto + 23% VAT od osoby.
Opłata obejmuje: koszty wykładów, materiały konferencyjne, obiad-lunch, przerwy kawowe.
Zakwaterowanie i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Przy zgłoszeniach grupowych z jednej firmy możliwe rabaty.

Prosimy o przemyślaną decyzję o uczestnictwie w szkoleniu. Wpłata na konto zobowiązuje do uczestnictwa i nie podlega zwrotowi.
Możliwa zmiana Uczestnika.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniach płatnych opisano w Regulaminie.

II. SZKOLENIE BIM REVIT (5 dni – 40 godzin) - dofinansowane ze środków UE

Pokaż więcej o szkoleniu

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkolenia:

mgr inż. Krzysztof Adach, certyfikowany trener Autodesk
pokaż więcej o prowadzącym

mgr inż. Krzysztof Adach - absolwent budownictwa na Politechnice Krakowskiej, specjalista BIM, certyfikowany instruktor Autodesk, założyciel CADach, współzałożyciel marki codeBIM.
Od 2007 roku związany z branżą CAD, jako projektant, konsultant oraz wdrożeniowiec. Od samego początku obecności BIM oraz Autodesk Revit w Polsce zaangażowany w ich popularyzację. Prowadził szkolenia z Revita i BIM m.in. w Polsce, USA, Niemczech, UK, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wielokrotny i jednocześnie jeden z najwyżej ocenianych prelegentów podczas konferencji dotyczących BIMu w kraju i za granicą (m.in. Autodesk BIM Day 2015, 2017 oraz 2019).
Autor licznych publikacji poruszających temat BIMu oraz Revita w wiodących czasopismach branżowych (Builder, Inżynier Budownictwa, Zawód: Architekt) oraz pierwszych, polskich podręczników dla Revit Structure, pt: „Mój pierwszy projekt” (2008 oraz 2011).
Założyciel firmy CADach (www.cadach.pl) specjalizującej się we wdrażaniu idei BIM w firmach o charakterze projektowym, wykonawczym oraz produkcyjnym.
Wykładowca na studiach podyplomowych o nazwie BIM Executive, na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Miejsce i okres szkolenia - wybrane miasta w Polsce.

Najbliższe szkolenia:
Warszawa – 16-20 marca 2020 r. (poniedziałek - piątek, 9:00-17:00)
Warszawa – 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. (poniedziałek - piątek, 9:00-17:00)

Ilość miejsc ograniczona.

Kolejne terminy i miasta w trakcie ustaleń - do 30 czerwca 2020 r.

Przewiduje się następujące lokalizacje szkoleń:
Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk.

O przeprowadzeniu szkolenia w danej lokalizacji zadecyduje liczba zgłoszonych uczestników.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizujemy szkolenie z obszaru tematycznego w zakresie stosowania technologii BIM. Adresatami projektu są pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw z sektora budownictwa z całej Polski.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwo (dotyczy jedynie sektora związanego z reindustrializacją tj. IT poza PKD J.63.1 oraz J.58.2, motoryzacyjny poza PKD G.45 oraz przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów) - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz przekroczyło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Szkolenie realizowane z wykorzystaniem programów: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks.

Szczegółowy program szkolenia dostępny pod linkiem: pogram szkolenia

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Zastosowanie technologii BIM w budownictwie” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu projektantów, architektów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, zarządców obiektów budowlanych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód poprzez podniesienie kwalifikacji w procesie projektowania, modelowania i sporządzania dokumentacji.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik:
- będzie posiadał umiejętność tworzenia trójwymiarowego modelu budynku pozwalającego uzyskać najwyższą wydajności pracy podczas całego procesu inwestycyjnego. W szczególności kontroli modelu na kolejnych etapach prowadzonej inwestycji zgodnie ze standardami BIM,
- nabędzie praktyczną znajomość narzędzi informatycznych służących zaawansowanej technologii projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych,
- zdobędzie umiejętność multibranżowej współpracy między podwykonawcami oraz wewnątrz organizacji w ramach realizowanego projektu.

Materiały szkoleniowe

1) Wprowadzenie do BIM (materiał online).
Materiały przeznaczone dla osób, które chciałyby poznać podstawowe zasady działania programu Revit, a także wykształcić poprawne nawyki pracy z programem. Początkowe lekcje to informacje ogólne dotyczące środowiska Revit. Zasady poruszania się po interfejsie, oraz sposoby dopasowywania programu do swoich potrzeb. Uczestnik pozna m.in. narzędzia służące do nawigacji w widokach oraz selekcji i filtrowania obiektów. W dalszej części szkolenia, demonstrowane jest działanie narzędzi służących do modelowania obiektów 3D m.in. ścian, słupów, drzwi, okien, podłóg, dachów, poręczy, schodów i wielu innych, w różnych sytuacjach projektowych. Podczas każdej lekcji nacisk kładziony jest na tzw. dobre praktyki oraz pokazywane są różne triki ułatwiające pracę. Precyzyjnie zaplanowane ćwiczenia dostarczają maksimum szczegółów.

2) Programy narzędziowe w wersji trial (30-dniowy okres próbny, pełna wersja)

Szkolenie płatne - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ostateczny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 970,00 zł. Słuchacz wpłaca na konto Operatora 4 850,00 zł, a po odbyciu szkolenia Operator zwraca 80% tej kwoty.

Osoba deklarująca chęć udziału w szkoleniu musi przejść przez stosowne procedury (pozytywną weryfikację) u Operatora, który obsługuje środki finansowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na to szkolenie.

Obowiązujące procedury bedą przesłane do osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu, oddzielnym e-mailem.

Wstępną deklarację udziału w szkoleniu można zgłaszać poniżej, klikając na przycisk Zapisz przy tym szkoleniu.

Z jednej firmy w szkoleniu mogą brać udział maksymalnie trzy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nie ma natomiast ograniczeń co do liczby osób zatrudnionych z jednej firmy w systemie B2B.

III. KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE BIM W OPARCIU O REVIT I NAVISWORKS

Alternatywne szkolenie dla słuchaczy poza MŚP - bez dofinansowania ze środków UE.

Pokaż więcej o szkoleniu

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkolenia:

mgr inż. Krzysztof Adach, certyfikowany trener Autodesk
pokaż więcej o prowadzącym

mgr inż. Krzysztof Adach - absolwent budownictwa na Politechnice Krakowskiej, specjalista BIM, certyfikowany instruktor Autodesk, założyciel CADach, współzałożyciel marki codeBIM.
Od 2007 roku związany z branżą CAD, jako projektant, konsultant oraz wdrożeniowiec. Od samego początku obecności BIM oraz Autodesk Revit w Polsce zaangażowany w ich popularyzację. Prowadził szkolenia z Revita i BIM m.in. w Polsce, USA, Niemczech, UK, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wielokrotny i jednocześnie jeden z najwyżej ocenianych prelegentów podczas konferencji dotyczących BIMu w kraju i za granicą (m.in. Autodesk BIM Day 2015, 2017 oraz 2019).
Autor licznych publikacji poruszających temat BIMu oraz Revita w wiodących czasopismach branżowych (Builder, Inżynier Budownictwa, Zawód: Architekt) oraz pierwszych, polskich podręczników dla Revit Structure, pt: „Mój pierwszy projekt” (2008 oraz 2011).
Założyciel firmy CADach (www.cadach.pl) specjalizującej się we wdrażaniu idei BIM w firmach o charakterze projektowym, wykonawczym oraz produkcyjnym.
Wykładowca na studiach podyplomowych o nazwie BIM Executive, na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Miejsce i okres szkolenia

I grupa: Warszawa – 4-8 maja 2020 r.
II grupa: Warszawa – 11-15 maja 2020 r.

Dokładna lokalizacja zostanie podana wyłącznie zapisanym Uczestnikom szkolenia pocztą elektroniczną.

Forma szkolenia:
Pięciodniowe szkolenie specjalistyczne – 40 godzin.

Ilość miejsc ograniczona - maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wniesionych opłat za szkolenie.

Kolejne terminy do ustalenia po skompletowaniu kolejnej grupy.

Szkolenie realizowane z wykorzystaniem programów: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks.

Szczegółowy program szkolenia dostępny pod linkiem: pogram szkolenia

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Zastosowanie technologii BIM w budownictwie” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu projektantów, architektów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, zarządców obiektów budowlanych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód poprzez podniesienie kwalifikacji w procesie projektowania, modelowania i sporządzania dokumentacji.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik:
- będzie posiadał umiejętność tworzenia trójwymiarowego modelu budynku pozwalającego uzyskać najwyższą wydajności pracy podczas całego procesu inwestycyjnego. W szczególności kontroli modelu na kolejnych etapach prowadzonej inwestycji zgodnie ze standardami BIM,
- nabędzie praktyczną znajomość narzędzi informatycznych służących zaawansowanej technologii projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych,
- zdobędzie umiejętność multibranżowej współpracy między podwykonawcami oraz wewnątrz organizacji w ramach realizowanego projektu.

Materiały szkoleniowe

1) Wprowadzenie do BIM (materiał online).
Materiały przeznaczone dla osób, które chciałyby poznać podstawowe zasady działania programu Revit, a także wykształcić poprawne nawyki pracy z programem. Początkowe lekcje to informacje ogólne dotyczące środowiska Revit. Zasady poruszania się po interfejsie, oraz sposoby dopasowywania programu do swoich potrzeb. Uczestnik pozna m.in. narzędzia służące do nawigacji w widokach oraz selekcji i filtrowania obiektów. W dalszej części szkolenia, demonstrowane jest działanie narzędzi służących do modelowania obiektów 3D m.in. ścian, słupów, drzwi, okien, podłóg, dachów, poręczy, schodów i wielu innych, w różnych sytuacjach projektowych. Podczas każdej lekcji nacisk kładziony jest na tzw. dobre praktyki oraz pokazywane są różne triki ułatwiające pracę. Precyzyjnie zaplanowane ćwiczenia dostarczają maksimum szczegółów.

2) Programy narzędziowe w wersji trial (30-dniowy okres próbny, pełna wersja)

Szkolenie płatne – 3 500,00 zł netto + 23% VAT od osoby. Przy zgłoszeniu powyżej trzech osób z firmy – rabat w wysokości 10%.

Opłata obejmuje:
koszty wykładów, materiały szkoleniowe, obiad-lunch, przerwy kawowe.

Zakwaterowanie i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Prosimy o przemyślaną decyzję o uczestnictwie w szkoleniu. Wpłata na konto zobowiązuje do uczestnictwa i nie podlega zwrotowi.
Możliwa zmiana Uczestnika.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniach płatnych opisano w Regulaminie.

IV. PROJEKTOWANIE PŁYTOWO – SŁUPOWYCH USTROJÓW ŻELBETOWYCH I SPRĘŻONYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW ABC

Trzydniowe warsztaty szkoleniowe – odpłatne

Pokaż więcej o szkoleniu

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie szkolenia:

Prof. Włodzimierz Starosolski - 14.5 godzin,
Dr inż. Krzysztof Grajek - 10 godzin.
pokaż więcej o prowadzących

dr inż. Krzysztof Grajek
Studia na Politechnice Śląskiej na kierunku Mechanika Stosowana, praktyka informatyczna i doktorat z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w przemyśle pozwoliły szybko znaleźć właściwe miejsce na rynku. Początkowa działalność skupiała się na numerycznej analizie obiektów z pogranicza transportu bliskiego i budownictwa, a z czasem ten ostatni kierunek stał się dominujący. Nawiązanie współpracy z prof. dr hab. inż. Włodzimierzem Starosolskim zaowocowało pojawieniem się na rynku programu ABC Płyta, który jest adresowany do szerokiego grona projektantów budownictwa zajmujących się m.in. projektowaniem obiektów płytowo-słupowych. Połączenie doświadczenia Profesora Starosolskiego w zakresie projektowania płyt żelbetowych z możliwościami Metody Elementów Skończonych oraz doświadczeniem dr Grajka w zakresie stosowania jej w praktyce inżynierskiej dało produkt, który szybko zyskał szerokie grono użytkowników.

Przybliżony termin realizacji szkolenia: sierpień

Dokładny termin warsztatów oraz miejsce i cena będą ustalone w terminie późniejszym.
Lokalizacja wstępna: Bielsko-Biała.

Forma szkolenia:
Trzydniowe szkolenie specjalistyczne – 24,5 godziny.

Ilość miejsc ograniczona - maksymalnie 50 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wniesionych opłat za szkolenie.

Program szkolenia

Kształtowanie – Stropy monolityczne żelbetowe i sprężone, stropy zespolone, fundamenty, płyty fundamentowe.
Ochrona przeciw korozyjna, ochrona przeciwogniowa
Zasady pracy stropów płaskich żelbetowych i sprężonych
Zasady obliczeń statycznych - zasady ogólne
Metoda ram zastępczych
Obliczanie sił i momentów z zastosowaniem MES – siatki, podpory, obciążenia, wpływ rozłożenia sztywności, możliwości uproszczeń, oddziaływania poziome, obliczanie fundamentów
Obliczenie zbrojenia miękkiego na zginanie – metoda tradycyjna, metoda EC2, nośność graniczna, zbrojenie przystykowe i przeciwdziałające rozwarstwieniu w stropach zespolonych, zbrojenie belek krawędziowych.
Obliczanie stropów sprężonych- metoda belkowa, metoda powierzchniowa, metoda z wykorzystaniem MES, sprawdzenie stanu początkowego.
Zarysowania – stropy żelbetowe, stropy sprężone.
Wpływ skurczu i obniżonej temperatury, zbrojenie przypowierzchniowe, przerwy robocze.
Ugięcia stropów – stropy żelbetowe ( metoda sztywności obszarowej i metoda sztywności lokalnej) – stropy sprężone
Obliczenie strefy podporowe: żelbetowej monolitycznej ( wg. PN02 i EC2), strefy podporowej sprężonej, strefy podporowej stropów zespolonych.
Zbrojenie stropów na działanie momentów, na przebicie, na sytuacje wyjątkowe – zbrojenie głowic i wkłady sztywne.
Zbrojenia fundamentów płytowych żelbetowych i sprężonych

Oprogramowanie serii ABC to oryginalny polski produkt przygotowany od początku z myślą o zastosowaniach na polskim rynku przez rodzimych projektantów zajmujących się m.in. projektowaniem obiektów płytowo-słupowych w zakresie projektowania płyt żelbetowych z możliwościami Metody Elementów Skończonych oraz w zakresie stosowania jej w praktyce inżynierskiej.

To cztery programy w jednym plus mnóstwo możliwości związanych z przestrzennym modelowaniem obiektu : ABC Płyta, ABC Tarcza, ABC Rama 3D, ABC Obiekt 3D.
Właścicielem programu jest firma PRO-SOFT” dr inż. Krzysztof GRAJEK .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o wstępne zapisy poprzez stronę rekrutacyjną www.archmedia.pl
Przewiduje się możliwość rezygnacji w przypadku braku akceptacji miejsca, terminu lub ceny warsztatów.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniach płatnych opisano w Regulaminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH:

Udział odpłatny zgodnie z zamieszczonymi informacjami w opisie szkolenia.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe szkolenia:

Temat konferencji Miasto Termin Aktywność
Koordynacja i zarządzanie BIM w oparciu o Revit i Navisworks Warszawa 2020-05-04
Koordynacja i zarządzanie BIM w oparciu o Revit i Navisworks Warszawa 2020-05-11
Szkolenie BIM REVIT Warszawa 2020-06-30
Projektowanie płytowo – słupowych ustrojów żelbetowych i sprężonych z wykorzystaniem programów ABC Bielsko-Biała 2020-08-19
Zasady wymiarowania, ocena stanu technicznego i wzmocnienia konstrukcji żelbetowych Warszawa 2020-08-27

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl