logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Konferencje adresowane do projektantów konstrukcji, architektów, inżynierów budownictwa, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI

PROJEKTOWANIE USTROJÓW ŻELBETOWYCH PŁYTOWO-SŁUPOWYCH I FUNDAMENTÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA, CZ. I

Miejsca i terminy konferencji:

Warszawa - 24 lutego 2020 r.
Gdańsk - 26 lutego 2020 r.

U W A G A.

Szanowni Państwo,
ze względu na obecną sytuację panującą w kraju terminy konferencji zostaną przesunięte na czas późniejszy. Planowane terminy:

Kraków - 7 września 2020 r.
Zabrze - 8 września 2020 r.
Poznań - 16 września 2020 r.
Wrocław - 17 września 2020 r.

Tematyka konferencji, z uwagi na ograniczony czas, nie będzie obejmować całości problematyki związanej z projektowaniem ustrojów żelbetowych płytowo-słupowych. Pominięte będą zagadnienia konstrukcji sprężonych oraz zagadnienia dotyczące wspólnie wszystkich rodzajów konstrukcji betonowych skupiając się jedynie na specyficznych dla omawianego typu ustrojów.

Zakres merytoryczny będzie obejmował kształtowanie i charakterystykę pracy stropów płytowo-słupowych, zasady rozmieszczania obciążeń zmiennych, obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych, obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych z uwagi na stany graniczne użytkowalności, ogólne zalecenia konstrukcyjne, zbrojenie stropów z uwagi na momenty zginające.

Celem tegorocznego cyklu konferencji jest dostarczenie informacji koniecznych w bezpośrednim projektowaniu, stąd jako podstawę przyjęto wszelkiego typu przepisy normalizacyjne. Tam, gdzie brak odpowiednich unormowań krajowych powołano się na przepisy normalizacyjne obce, preferując te, które były dotąd w kraju szerzej stosowane. Jedynie sporadycznie podano, jako materiał ilustracyjny, wyniki badań i wzory autorskie. Podane w tekście uwagi, przedstawiają pogląd autora na szczególne zagadnienia projektowania ustrojów płytowo słupowych.

Materiał oparty będzie na normie [N25] przywoływanej dla ułatwienia jako EC2, z odwołaniem do stosowanej jeszcze normy [N21] przywoływanej w tekście jako PN02. Ujęto także w sposób selektywny „załączniki krajowe” do tej normy: polskie EC2(P), niemieckie EC2(D); brytyjskie EC2(A) oraz francuskie EC2(F).

W tej chwili trwają prace nad nowym wydaniem normy EC2 [N27] oznaczanej w skrócie jako [pr. EC2]. Wiele ustaleń obecnego projektu tej normy, zapewne ulegnie jeszcze zmianom. Przedstawione będą niektóre z nowych ustaleń, tam gdzie mogą być one w omawianym zakresie przydatne.

W programie konferencji przewidziane są również prezentacje produktowe producentów – Sponsorów konferencji.

Na ten cykl konferencji przygotowano obszerne mateiały szkoleniowe. Zamówienia przez podstronę serwisu pod zakładką Materiały konferencyjne.

zelbet_2020

więcej

Spis treści

Wstęp
1. Kształtowanie
1.1. Struktura stropów
1.1.1. Konstrukcje monolityczne
1.1.2. Konstrukcje zespolone
1.1.3. Konstrukcje prefabrykowane
1.2. Strefa oparcia
1.2.1. Konstrukcje monolityczne
1.2.2. Konstrukcje zespolone
1.3. Siatka słupów
1.3.1. Rozplanowanie
1.3.2. Rozpiętości i smukłości
1.3.2.1. Stropy żelbetowe
1.3.2.2. Stropy sprężone
1.4. Szczególne zagadnienia kształtowania stropów monolitycznych
1.4.1. Strefa przypodporowa
1.4.2. Obrzeża płyty stropowej
1.4.3. Pionowe otwory
1.5. Szczególne zagadnienia kształtowania zespolonych stropów płytowo-słupowych
1.5.1. Rozmieszczenie prefabrykatów
1.5.2. Obrzeża płyty stropowej
1.5.3. Pionowe otwory

2. Charakterystyka pracy stropów płytowo-słupowych
2.1. Strop w stanie sprężystym
2.2. Strop w stanie pozasprężystym
2.3. Strop w stanie granicznym
2.3.1. Zniszczenie strefy przypodporowej
2.3.2. Zniszczenie strefy oddalonej od podpory
2.3.3. Zniszczenie wywołane zniszczeniem podpory stropu

3. Zasady rozmieszczania obciążeń zmiennych

4. Obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych
4.1. Obliczanie stropów płytowo-słupowych przy pomocy MES
4.1.1. Kształtowanie siatki elementów skończonych
4.1.1.1. Gęstość siatki elementów
4.1.1.2. Kształtowanie siatki elementów w bliskości słupa
4.1.2. Lokalne zmiany sztywności płyty stropowej
4.1.2.1. Strefa nad słupem wewnętrznym
4.1.2.2. Strefa nad słupami skrajnymi i narożnymi
4.1.2.3. Wpływ belki krawędziowej
4.1.3. Słupy
4.1.4. Zagadnienia szczególne
4.1.4.1. Wpływ jednostronnego nagrzania
4.1.4.2. Uwagi do obliczania płyt ortotropowych
4.1.5. Obliczenie zbrojenia
4.1.5.1. Podejście tradycyjne
4.1.5.2. Metoda wg EC2
4.1.5.3. Metoda wg EC2 zmodyfikowana
4.1.5.4. Porównania wyników obliczeń
4.2. Obliczanie stropów płytowo-słupowych przy pomocy metody ram zastępczych wg EC2
4.2.1. Założenia metody ram zastępczych
4.2.2. Rozdział momentów na pasma o jednakowej intensywności
4.3. Obliczanie stropów płytowo- słupowych przy pomocy metody ram zastępczych wg ACI
4.4. Obliczanie stropów płytowo- słupowych metodą stanów granicznych
4.4.1. Założenia metody
4.4.2. Analiza przy pasmowym zniszczeniu modelu
4.4.2.1. Pola wewnętrzne
4.4.2.2. Pola skrajne boczne
4.4.2.3. Pola skrajne czołowe
4.4.3. Analiza przy kopertowym modelu zniszczenia stropu
4.4.4. Wyodrębnienie pasm zbrojenia

5. Obliczenia statyczne stropów płytowo-słupowych z uwagi na stany graniczne użytkowalności
5.1. Stan graniczny pojawienia się rys
5.2. Stan graniczny rozwartości rys
5.3. Stan graniczny ugięć
5.3.1. Możliwości pominięcia obliczeń sprawdzających
5.3.2. Obliczanie wartości ugięć
5.3.2.1. Metoda sztywności obszarowej
5.3.2.2. Metoda sztywności lokalnej
5.3.2.3. Metoda sztywności lokalnej "dokładniejszej" uproszczonej
5.3.2.4. Ugięcia od skurczu
5.3.2.5. Porównanie wyników obliczeń
5.3.2.6. Obliczanie ugięć z uwzględnieniem historii obciążenia
5.3.2.7. Wpływ przyjętych parametrów na wyniki obliczania ugięć
5.3.3. Wiarygodność obliczenia ugięć

6. Ogólne zalecenia konstrukcyjne
6.1. Zabezpieczenia na działanie pożaru
6.2. Zabezpieczenia na obciążenia wyjątkowe
6.2.1. Wieńce poziome
6.2.2. Wieńce pionowe
6.2.3. Zabezpieczenie strefy przypodporowej
6.2.4. Zabezpieczenie strefy przęsłowej

7. Zbrojenie stropów z uwagi na momenty zginające
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Stropy płytowo-słupowe bez i z płaskimi głowicami
7.2.1. Zbrojenie prętami
7.2.1.1. Zbrojenie podstawowe
7.2.1.2. Zbrojenie krawędzi stropu
7.2.1.3. Zbrojenie otworów w stropie
7.2.2. Zbrojenie siatkami
7.2.3. Zbrojenie stropów z wkładami
7.2.4. Zbrojenie płaskich głowic
7.3. Stropy grzybkowe
7.3.1. Zbrojenie płyty stropowej
7.3.2. Zbrojenie głowic grzybkowych
7.4. Stropy płaskie prefabrykowane
Literatura

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH:

Udział w konferencjach bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Temat konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Aktywność
Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania stropów panelowych Warszawa 2021-10-05 2021-10-05
Konstrukcje żelbetowe - cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu cz. IV Warszawa 2021-10-15 2021-10-15
Projektowanie płytowo – słupowych ustrojów żelbetowych i sprężonych z wykorzystaniem programów ABC Warszawa 2021-10-25 2021-10-25
Zarysowanie i minimalne zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych Warszawa 2021-11-04 2021-11-04
Konstrukcje sprężone Warszawa 2021-12-15 2021-12-15
Projektowanie prefabrykowanych płyt stropowych Warszawa 2022-01-15 2022-01-15

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA
tel. 600 358 840, e-mail: info@ archmedia.pl